Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Modernizuota valstybės iždo sistema

Modernizuota valstybės iždo sistema

0

2024-01-08 Finansų ministerijai įdiegus valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemą, sudarytos galimybės centralizuotai valdyti valstybės lėšas, užtikrinant efektyvų jų valdymą, naudojimą, papildomą lėšų kontrolę bei vieningą...