Skelbiama AB „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos nepriklausomo nario atranka

0
Skelbiama AB „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos nepriklausomo nario atranka
Share

2024-05-08

Finansų ministerija skelbia tarptautinės energetikos akcinės bendrovės „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nepriklausomo nario strateginio valdymo ir tarptautinės plėtros srityje atranką. Kandidatuoti į poziciją galima iki gegužės 28 d.

Atranka skelbiama, nes 2023 m. gruodžio 21 d. patronuojančioji bendrovė gavo nepriklausomo stebėtojų tarybos ir Skyrimo ir atlygio komiteto nario Bent Christensen atsistatydinimo laišką. B. Christensen paskutinė stebėtojų tarybos bei Skyrimo ir atlygio komiteto nario pareigų diena buvo 2024 m. sausio 4 d.

Atrinktas kandidatas į AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybą bus skiriamas „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Tarptautinę kandidato atranką vykdys pagal Vyriausybės nutarimą Finansų ministerijos sudaryta komisija, pasitelkiant vadovų ir vadovaujančio personalo paieška užsiimančią agentūrą „J. Friisberg and Partners International“, kartu su tinklo „Friisberg and Partners International“ partneriais.

Skelbimą apie vykdomą stebėtojų tarybos nario atranką, kuriame galima susipažinti su nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui keliamais reikalavimais, rasite čia.

AB „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą iš viso sudaro 7 nariai: 5 nepriklausomi nariai ir 2 Finansų ministerijos atstovai. Šiuo metu nepriklausomais AB „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos nariais yra Alfonso Faubel, Tim Brooks ir Judith Buss, sukaupę didelę tarptautinę patirtį energetikos sektoriaus bendrovėse, ypač – atsinaujinančių išteklių energetikos srityje, bei Lorraine Wrafter – patyrusi organizacijų vystymo ir žmogiškųjų išteklių vadovė. Finansų ministerijos deleguotomis atstovėmis stebėtojų taryboje yra ministerijos ekspertės Aušra Vičkačkienė ir Ingrida Muckutė.

Stebėtojų taryba yra kolegialus AB „Ignitis grupės“ veiklos priežiūrą atliekantis bendrovės organas, renkamas 4-iems metams. Dabartinės sudėties bendrovės stebėtojų tarybos kadencija baigsis 2025 m. spalio mėn. 25 d.Naujai išrinktas stebėtojų tarybos narys pareigas eis iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

74,99 proc. bendrovės akcijų valdo Finansų ministerija, smulkiesiems investuotojams priklauso 25,01 proc. akcijų.