Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Atnaujintos finansavimo sąlygos biodegalų gamybai

Atnaujintos finansavimo sąlygos biodegalų gamybai

0

2024-06-17 Siekiant panaudoti visas antros kartos biodegalų gamybai suplanuotas lėšas, Energetikos ministerija atnaujino veiklos „Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos pajėgumų sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.  Atnaujinus...