kultūra

Viešoji konsultacija dėl planuojamo projektų kvietimo „Infrastruktūros ir kitų sąlygų gerinimas siekiant kurti konkurencingus ir paklausius KKI produktus ir (arba) paslaugas“ projektų specialiųjų ir prioritetinių atrankos kriterijų

Viešoji konsultacija dėl planuojamo projektų kvietimo „Infrastruktūros ir kitų sąlygų gerinimas siekiant kurti konkurencingus ir paklausius KKI produktus ir (arba) paslaugas“ projektų specialiųjų ir prioritetinių atrankos kriterijų

0

2024-07-17 Kultūros ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-01-09-01 „KKI plėtra, skatinanti...