Pagal pasaulio inovacijų indeksą Lietuva rekordiškai šoktelėjo į viršų

0
Pagal pasaulio inovacijų indeksą Lietuva rekordiškai šoktelėjo į viršų
Share

Šiais metais pagal pasaulio inovacijų indeksą, vertinant inovacijų ekosistemos išsivystymo lygį, Lietuva užėmė 34 vietą tarp 132 pasaulio valstybių. Per metus Lietuvos pozicija pagal pasaulio inovacijų indeksą pakilo rekordiškai – net per 5 vietas.

„Vertinant Lietuvos pozicijos pagal pasaulio inovacijų indeksą dinamiką, iš 80 rodiklių daugiau kaip pusės rezultatai per metus pagerėjo. Tai – indikacija, kad Lietuvos inovacijų ekosistema sparčiai ir visapusiškai tobulėja. Taip kuriama daugiau galimybių augti Lietuvos ekonomikai“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. 

Palyginti su praėjusiais metais, didžiausią progresą pagal Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) skaičiuojamą indeksą pasiekė ir 28 vietomis šoktelėjo vidaus pramonės diversifikavimas, 22 vietomis pakilo verslo aplinkos vykdymo politika. Bendrojo kapitalo formavimas pakilo per 18 vietų, klasterių plėtros ir išsivystymo būklė – per 16 vietų. Taip pat per metus pakilo tokie rodikliai kaip prekyba, diversifikacija ir rinkos dydis, verslo finansuojami MTEP projektai bendroje išlaidų struktūroje, logistikos našumas, verslumo skatinimo politika ir verslumo kultūra bei teisėkūros aplinka.

„Per vienerius metus Lietuvos teisės viršenybės užtikrinimo vertinimas pakilo net keturiomis pozicijomis, nuo 30 iki 26 pozicijos. Teisėkūros efektyvumas Lietuvoje taip pat yra vertinamas šešiomis pozicijomis geriau – nuo 29 iki 23 pozicijos. Šie pokyčiai apibūdina pagrindą, iš kurio kyla Lietuvos proveržis.  Šiemet akivaizdžiai matome, kaip stiprinama teisinė sistema, gerina Lietuvos, kaip patikimos partnerės, pozicijas pasaulyje“, – teigia teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska.  

Lietuva taip pat gali didžiuotis pirma vieta pasaulyje pagal aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų užimtumo lygį. Aukšti minėtų rodiklių rezultatai rodo akivaizdų Lietuvos inovacijų aplinkos progresą ir įmonėse sudaromas lygias darbo bei karjeros augimo galimybes.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veikla nuosekliai padeda Lietuvos verslui augti ir skatinti Lietuvos įmones vis labiau integruotis į ES vertės grandines, o siekiant jose išlikti, didinti investicijas į MTEPI. Paskelbtas kvietimas įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas ir atrinkti trys stipriausi konsorciumai, kuriems keliamas tikslas svariai prisidėti prie visuomenės problemų sprendimo. 

Šiais metais taip pat pritrauktas tarptautinis akceleratorius, kuris dar labiau pagyvins startuolių ekosistemą. Siekiant Lietuvoje didinti inovatyvių viešųjų pirkimų skaičių, parengtos inovatyvių viešųjų pirkimų gairės. 

Lietuvos ekonomikai stiprinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija iki 2023 m. pabaigos paskelbs finansuojamų veiklų kvietimų, kurių bendra vertė sieks beveik 1 mlrd. eurų. Iš jų apie 365 mln. eurų numatyta verslui, inovacijoms ir investicijoms.

Taip siekiama padidinti verslo, inovacijų ir investicijų srities išlaidas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) – iki 2024 metų pasiekti 1,5 proc. BVP. Taip pat daug dėmesio skirta startuoliams ir veikiantiems verslams.