Kultūros ministerijai pavaldžių muziejų projektams skirta 1,6 mln. eurų

0
Kultūros ministerijai pavaldžių muziejų projektams skirta 1,6 mln. eurų
Share

2024-01-03

Pirmuoju 2024 m. įsakymu kultūros ministras Simonas Kairys skyrė finansavimą nacionalinių ir valstybinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, projektams, finansuojamiems Muziejų veiklos skatinimo veiksmų plano lėšomis.

Iš viso 66-iems muziejų projektams paskirstyta 1 600 000 eurų. Kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo (svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimas, muziejų sukauptų kolekcijų pildymas) veiklos sričiai skirti 242 500 eurų 11-ai muziejų projektų. Muziejinių vertybių tyrimų, konservavimo ir restauravimo (įskaitant tarptautinius bendradarbiavimo muziejinių vertybių restauravimo srityje projektus) veiklos sričiai skirta 143 000 eurų 12-ai muziejų projektų. Plačiausiai kultūros ir meno sklaidos (parodų organizavimas, tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo, muziejinės edukacijos, skaitmeninto kultūros turinio kūrimo, muziejų kolekcijų mobilumo veiklos, muziejaus rinkinius ir jų tyrimus populiarinančių leidinių leidyba, naujų paslaugų lankytojams kūrimas) veiklos sričiai skirta 1 214 500 eurų 43-ims muziejų projektams. Finansavimą bent vienam projektui gavo visi 16 Kultūros ministerijai pavaldūs muziejai.

Tarp finansuojamųjų – projektai, skirti pasirengti M. K. Čiurlionio 150-mečio minėjimui (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus), paroda „Nuo Vikingų iki Kijevo Rusios“ (Lietuvos nacionalinis muziejus), Nacionalinio muziejaus LDK valdovų rūmų paroda, skirta Lietuvos didikų Pacų paveldui. Finansuojami ir naujų kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai, tarp jų – Gedimino ir Nomedos Urbonų mišrių medijų instaliacijos „Uto-Pia“ įsigijimas (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus). Finansavimas taip pat skirtas dvarų kultūros eksponatų restauravimui (Žemaičių muziejus „Alka“ ir Lietuvos etnografijos muziejus), Maironio, Vaižganto ir kitų rašytojų bei poetų rankraščių restauravimui (Maironio lietuvių literatūros muziejus), kitiems muziejų projektams.

Muziejų pateiktas paraiškas vertino kultūros ministro įsakymu sudaryta Muziejų veiklos skatinimo veiksmų plano ekspertų grupė.

Pagal naujas Muziejų įstatymo nuostatas Kultūros ministerijai pavaldūs muziejai nuo šių metų nebegali pretenduoti į Lietuvos kultūros tarybos finansavimą.

Gintarės Grigėnaitės nuotrauka