LSA suvažiavime – dėmesys atsakingo valdymo svarbai

0
LSA suvažiavime – dėmesys atsakingo valdymo svarbai
Share

Vidaus reiklų ministrė A. Bilotaitė Lietuvos savivaldybių sąjungos 29-ąjame suvažiavime pabrėžė savivaldybių skaidrumo, žmonių pasidėjimo jomis ir atsakomybės prisiėmimo už stabilumąvalstybėje svarbą.

„Savivalda išgyvena išbandymą skaidrumu – apsivalymo nuo ydingų įpročių laikotarpį. Pripažindami visų politinių jėgų ir visų kontrolės institucijų pražiūrėtą sisteminę problemą kartu su savivaldybėmis imamės neatidėliotinų veiksmų piktnaudžiavimas sustabdyti ir kontrolės mechanizmui sustiprinti. Pirmosios teisinės iniciatyvos jau Seime. Tarpinstitucinė darbo grupė jau rengia pasiūlymus ir kaip sustiprinti centralizuotas vidaus audito tarnybas, savivaldybių kontrolės ir audito tarnybas“, – suvažiavime sakė ministrė A. Bilotaitė.

Ministrė A. Bilotaitė priminė, jog svarbius pokyčius savivaldai atneš ir VRM inicijuota Valstybės tarnybos pertvarka. Siūlymai tobulinti valstybės tarnybą yra sisteminiai ir apima labai daug – nuo vadovų įgalinimo, valstybės tarnautojų kompetencijų stiprinimo iki naujos atlygio politikos, gerosios valdysenos praktikų diegimo viešajame sektoriuje. 

Prie svarbių pasikeitimų savivaldybėse prisidės ir naujas vietos savivaldos modelis. Ministrė teigė neabejojanti, jog nepaisant tam tikro neapibrėžtumo jausmo, glaudžiai bendradarbiaujant bus sklandžiai pereita į naują, brandesnį  savivaldos raidos etapą.
 
Šiuo metu visas savivaldybes yra pasiekęs Europos Tarybos ir VRM projekto (ELoGE) kvietimas atlikti atitikties gero valdymo principams vertinimą, kuris suteiks galimybę joms identifikuoti sritis, kurias reikia tobulinti.

Tyrimai rodo, kad pasitikėjimą savivalda labiausiai lemia operatyvus problemų sprendimas, skaidrus sprendimų priėmimas, aiški ir suprantama komunikacija.