Studija: „Harmony Link“ sausumos jungtis yra techniškai pagrįsta

0
Studija: „Harmony Link“ sausumos jungtis yra techniškai pagrįsta
Share

2024-06-28

Elektros srautų ir dinaminio stabilumo studijos rezultatai patvirtino, kad „Harmony Link“ sausumos elektros jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos gali būti tinkama techninė alternatyva jūrinei jungčiai. Tyrimą Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos perdavimo sistemų operatorių užsakymu atliko Lenkijos energetikos instituto Gdansko skyrius.

2023 metų balandį Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ ir PSE atšaukė planuojamos jūrinės „Harmony Link“ jungties pirkimą dėl ženkliai išaugusių kabelių ir keitiklių stočių kainų. Iš karto po šio sprendimo operatorės pradėjo ruoštis naujiems pirkimams ir svarstyti įvairius techninius sprendimus, kurie galėtų sumažinti projekto išlaidas ir būtų įgyvendinami per trumpiausią įmanomą laiką.

Vienas iš „Litgrid“ ir PSE svarstomų techninių sprendimų yra sausumos kintamosios srovės jungtis. Vertinama, kad toks projekto įgyvendinimo būdas galėtų sumažinti projekto biudžetą ir užtikrinti greitesnį projekto įgyvendinimą.

Kartu su AST ir „Elering“, Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatorėmis, „Litgrid“ ir PSE užsakė elektros srautų ir dinaminio stabilumo studiją, kurią atliko Lenkijos energetikos instituto Gdansko skyrius.

Pirmajame tyrimo etape buvo įvertintas dvigrandės 220 kV kintamosios srovės „Harmony Link“ sausumos jungties (kabelio ir oro linijos) techninis įgyvendinamumas ir jo įtaka tiek Baltijos, tiek kontinentinės Europos elektros energijos sistemų stabilumui. Skaičiavimų rezultatai rodo, kad „Harmony Link“ sausumos techninio sprendimo įgyvendinimas užtikrina panašų sujungtų sistemų stabilumą ir gali būti laikoma, kad veiktų taip pat arba geriau nei jūrinės nuolatinės srovės jungtis.

Sausumos jungtį sudarytų perdavimo linija tarp rekonstruotų Gižų (Lietuva) ir Elko (Lenkija) pastočių. Jungties tiesimui galimai iš dalies būtų naudojami esami ir planuojami kelių bei geležinkelių infrastruktūros koridoriai tarp Lenkijos ir Lietuvos.

„Litgrid“ ir PSE svarsto dvi „Harmony Link“ įgyvendinimo galimybes: sausumos arba jūrinę jungtį. Tikimasi, kad sprendimas dėl konkretaus techninio sprendimo įgyvendinant „Harmony Link“ jungtį bus priimtas iki 2024 m. pabaigos.

„Litgrid“ informacija