Pritarta kovos su prekyba žmonėmis Lietuvoje ataskaitai 

0
Pritarta kovos su prekyba žmonėmis Lietuvoje ataskaitai 
Share

Vyriausybei pristatyta praėjusių metų kovos su prekyba žmonėmis situacija ir pateikti siūlymai dėl tolesnių pažangos priemonių šioje srityje.  

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, dėl prekybos žmonėmis 2022 pradėta  12 naujų ikiteisminių tyrimų. Asmenys dažniausiai išnaudoti nusikalstamoms veikoms (BK 147 str.), priverstiniam darbui (BK 1471 str.) ir seksualiniam išnaudojimui bei elgetavimui (BK 157 str.). Būtent dėl prekybos žmonėmis seksualiniam išnaudojimui 2022 m. pradėta daugiau ikiteisminių, nei ankstesniais laikotarpiais.

Nors  remiantis 2022 m. pradėtais ikiteisminius tyrimais nėra pakankama duomenų teigti, kad COVID-19 ligos sukelta pandemija ar neteisėti migrantai, kertantys Lietuvos ir Baltarusijos sieną, turėjo įtakos nusikaltimų augimui, prekiautojai žmonėmis galėjo išnaudoti gerąsias iniciatyvas, kuriomis buvo siekiama padėti nuo karo bėgančių Ukrainos piliečių masinio srauto metu. NVO duomenimis, užsieniečių registracijos centruose buvo stebima verbavimo prekybai žmonėmis situacijų užuomazgų. 

2022 m. nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis pripažinta 15 asmenų. Iš jų daugiau moterų (įskaitant mergaites) nei vyrų. Pernai pirmosios instancijos teismams perduotos 9 baudžiamosios bylos. Kaltinimai pareikšti 14 asmenų (visi Lietuvos piliečiai) ir 1 juridiniam asmeniui (dėl prekybos žmonėmis priverstiniam darbui). 2022 m. pirmosios instancijos teisme išnagrinėta 11 baudžiamųjų bylų, nuteisti 22 asmenys.

Lietuvos policijos tyrimo rezultatai rodo, kad daugėja pranešimų dėl galimai padarytų prekybos žmonėmis nusikaltimų, tačiau mažėja nutraukiamų tyrimų skaičius, gerėja jų kokybė bei pareigūnų kompetencija. 

Vidaus reikalų ministerijai pavesta kasmet pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei informaciją apie kovos su prekyba žmonėmis situaciją ir pasiūlymus dėl tolesnės Lietuvos Respublikos pažangos kovojant su prekyba žmonėmis.

Išsamią 2022 m. prekybos žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalgą rasite čia.