Kultūros ministerijos premijos – Klaipėdos, Kirtimų ir Rokiškio kultūros centrams

0
Kultūros ministerijos premijos – Klaipėdos, Kirtimų ir Rokiškio kultūros centrams
Share

2024-06-11

Kultūros ministro įsakymu paskirtos Kultūros centrų premijos už pastarųjų penkerių metų aktyvią ir kryptingą veiklą.

Už mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą premija skiriama Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centrui.

Kirtimų kultūros centras premijuojamas už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, bei už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą.

Už vietos kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą premija paskirta Rokiškio kultūros centrui.

Šiomis premijomis siekiama skatinti kūrybingą ir efektyvią kultūros centrų veiklą, įvertinant savivaldybių ir kitų kultūros centrų pasiekimus, jų sukuriamas ir teikiamas kultūros paslaugas visuomenei. Kultūros centrų premijų skyrimo nuostatai numato premijavimą trijose atskirose srityse. Kasmet skiriamos trys premijos. Vienos premijos dydis – 70 bazinių socialinių išmokų (BSI).

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro nuotrauka