Vyriausybė pritarė griežtesniam darbo migracijos reguliavimui

0
Vyriausybė pritarė griežtesniam darbo migracijos reguliavimui
Share

2024-04-10

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengtam Užsieniečių teisinės padėties įstatymo (UTPĮ) pakeitimo projektui. UTPĮ pataisomis siūloma griežtinti užsieniečių įdarbinimo sąlygas ir reikalavimus įmonėms, kviečiančioms juos dirbti Lietuvoje.

„Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičius sparčiai auga, sukurdamas naujų iššūkių, pirmiausiai – nacionaliniam saugumui. Taip pat matome teisinio reguliavimo spragas, kurios leidžia piktnaudžiauti mūsų migracijos sistema. Reaguojant į tai, parengėme siūlymus, kurie leis efektyviau valdyti migracijos srautus ir užtikrinti griežtesnę užsieniečių įdarbinimo ir gyvenimo Lietuvoje kontrolę“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

UTPĮ pataisomis nustatomi griežtesni reikalavimai darbdaviams, kviečiantiems dirbti užsieniečius. Įmonės privalės turėti reikiamas licencijas, būti nebaustos už nepranešimą apie pasikeitusius duomenis arba melagingų duomenų pateikimą, taip pat privalės vykdyti veiklą, kuriai kviečia užsienietį.

Taip pat griežtinamos užsieniečių įdarbinimo sąlygos – siūloma darbdaviui nustatyti pareigą įdarbinti užsienietį visą darbo laiką, grąžinti reikalavimą darbdaviui pateikti informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir patirtį, riboti darbą keliems darbdaviams – užsienietis galės dirbti ne daugiau kaip pas 4 darbdavius.

Lietuvoje siūloma leisti dirbti tik leidimą gyventi turintiems užsieniečiams – t. y., atsisakyti galimybės dirbti į šalį atvykus pasinaudojant beviziu režimu ar su Šengeno viza. Tokia galimybė liks tik tam tikroms užsieniečių grupėms (dėstytojams, tyrėjams, ekonomiškai išsivysčiusių  šalių piliečiams ir kt.)

UTPĮ projekte siūloma nustatyti naują kvotos užsieniečiams atvykstantiems į Lietuvą darbo pagrindu apskaičiavimo formulę. Siūloma, kad kvotos dydis kalendoriniams metams negalėtų būti didesnis nei 1,4 proc. praėjusių metų liepos 1 d. Valstybės duomenų agentūros paskelbto Lietuvos nuolatinių gyventojų skaičiaus dydžio.

Šiandien šalyje gyvena virš 227 tūkst. užsieniečių, iš jų 125 tūkst. atvykę darbo pagrindais. Ministerija jau sugriežtino kai kurias migracijos kontrolės priemones. Sumažintas išorės paslaugų teikėjų padalinių skaičius, čia taip pat reguliuojami srautai, įvesta išankstinės peržiūros procedūra. Sustiprinta užsieniečių kontrolė, sugriežtintos administracinės priemonės. Uždaryti keturi Lietuvos –  Baltarusijos pasienio kontrolės punktai, dėl to š. m. kovo mėn. sieną kirtusių Baltarusijos piliečių srautai sumažėjo 59,2 proc., o Lietuvos piliečių – net 71 proc.

UTPĮ pakeitimo projektas parengtas atsižvelgiant į 2023 m. pabaigoje Vidaus reikalų ministerijos,  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų atsakingų institucijų atliktą 2022 m. birželio 30 d. priimtų UTPĮ pakeitimų poveikio Lietuvos darbo rinkai, valstybės saugumui bei demografinei situacijai vertinimą.