Kultūros paveldo fondui bus skirta 5,5 mln. eurų

0
Kultūros paveldo fondui bus skirta 5,5 mln. eurų
Share

2023-12-28

Kultūros ministerijos, Finansų ministerijos ir „Invegos“ vadovai pasirašė susitarimą, pagal kurį Kultūros paveldo fondui bus skirta 5,5 mln. eurų Europos Sąjungos fondų lėšų.

Šia finansine priemone prisidedama prie 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos uždavinio „Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse (ERPF)“ įgyvendinimo, taip pat Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ veiklos „Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“ ir Nacionalinio pažangos plano uždavinio „Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės poreikiams“ įgyvendinimo.

Susitarimą pasirašė kultūros ministras Simonas Kairys, finansų ministrė Gintarė Skaistė ir „Invegos“ generalinis direktorius Dainius Vilčinskas.

Numatoma, kad, įgyvendinant susitarimą, kitų metų kovo–balandžio mėnesiais bus paskelbtas kvietimas kultūros paveldo objektų savininkams ir (arba) valdytojams ­– tiek viešiesiems, tiek privatiems asmenims – teikti paraiškas ir projektus, kad galėtų minėtiems tikslams pasinaudoti Kultūros paveldo fondo lėšomis. Iki tol „Invega“ parengs projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Finansavimo (paskolų) metinė palūkanų norma numatyta investavimo strategijoje – 2 proc., paskolos terminas – iki 10 metų, įskaitant jos grąžinimo atidėjimo laikotarpį. Paskola teikiama iki 80 proc. projekto vertės, nuosavas prisidėjimas – ne mažiau kaip 20 proc. projekto vertės. Finansinė priemonė galės būti derinama su iki 30 proc. dotacija.

Kultūros vertybių registre 2022 m. buvo registruoti 2322 kompleksai, 9084 į kompleksą įeinantys objektai ir 13256 pavieniai objektai. Nemaža dalis nekilnojamo kultūros paveldo statinių potencialiai galėtų būti aktualizuoti ir (ar) įveiklinti kultūrinėms, socialinėms, švietimo ar panašioms veikloms. Kultūros objektus svarbu ne tik atnaujinti ir atstatyti, tačiau ir aktualizuoti, taip skatinant aktyvesnį visuomenės dalyvavimą kultūros veiklose, didinant kultūros aktualumą ir prieinamumą didesnei visuomenės daliai bei įtraukiant kuo įvairesnes visuomenės grupes.

Agnės Grinevičiūtės nuotrauka