Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje išbandytos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos ir įranga

0
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje išbandytos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos ir įranga
Share

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje (MRAS) sėkmingai atlikti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrangos ir sistemų bandymai, kurie parodė, kad visi įrenginiai tarpusavyje veikia saugiai, suderintai, o bendros objekto eksploatavimo ypatybės ir charakteristikos atitinka numatytus projektinius sprendimus. 

1963 m. įrengtoje ir nuo 1989 m. užkonservuotoje Maišiagalos RAS saugomos atliekos, kurios susidarė radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviuosius šaltinius naudojant medicinoje, pramonėje, moksle ir mokymuose. Šiuo metu rengiamasi saugyklą išmontuoti, per artimiausius metus joje palaidotas atliekas saugiai pervežant į Ignalinos atominę elektrinę (IAE), kur jos bus sutvarkytos IAE saugyklose pagal nustatytus reikalavimus.

„ES finansuojamą 15 mln. eurų vertės projektą atidžiai stebi tiek Tarptautinė energetikos agentūra, tiek kitos tokius atliekynus dar besiruošiančios išmontuoti šalys – Lietuva bus pirmoji pasaulyje, išmontavusi atliekyną pagal aukščiausius tarptautinius saugos reikalavimus. Saugyklos vietoje pastatyta ištisa moderni infrastruktūra: laikini statiniai, inžineriniai tinklai ir komunikacijos, laikiname daugiasluoksniame statinyje įrengtos ventiliacijos, radiacinės kontrolės, apšvietimo, gaisrinės signalizacijos ir kitas sistemos. Kai iš saugyklos bus išvežtos visos atliekos ir bus patvirtinta, kad saugyklos teritorijoje neliko užterštų konstrukcijų ir grunto, teritorija bus grąžinta visuomenei,“ – apsilankęs MRAS sakė energetikos ministras Dainius Kreivys. 

„Atliekame ciniško sovietmečio palikimo sutvarkymą šiuolaikinių aukštųjų technologijų pagalba, o pats projekto valdymas yra pavyzdys, kaip dėl bendro tikslo efektyviai bendradarbiauja valstybės institucijos ir rangovai. Šiandien galime stebėti, kaip aukštųjų technologijų pagalba bus saugiai tvarkomos istorinės radioaktyviosios atliekos ir išvežamos ten, kur jos ir turi būti – į IAE saugyklas,“ – teigia saugyklos išmontavimo darbus vykdančios Ignalinos atominės elektrinės (IAE) vadovas Linas Baužys.

Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto vadovas dr. Gintautas Klevinskas akcentavo, kad Lietuva yra pirmoji, naudojanti auštąsias technologijas saugiam tokio tipo saugyklos išmontavimui ir kaupianti unikalias žinias, kurios bus ypatingai svarbios kitoms tokių saugyklų išmontavimo darbus planuojančioms šalims. Pasak jo, bandymų metu visos sistemos ir komponentai, technologiniai procesai buvo sėkmingai išbandyti atliekant asfalto ir išlyginamojo betono sluoksnio nuo Maišiagalos RAS rūsio perdangos nuėmimą. Taip pat buvo pademonstruota, kad transporto priemonės, tara ir pakuotės (įvairių tipų konteineriai, statinės, didmaišiai ir kt., kuriomis planuojama radioaktyvias atliekas vežti iš Maišiagalos RAS į Ignalinos AE saugyklas), atitinka tokių atliekų vežimui keliamus tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus. Atliekos bus išimamos moderniomis technologijomis – robotais, o įrengtos pažangios radioaktyviųjų medžiagų sulaikymo sistemos (ventiliacijos, didelio efektyvumo filtrai, monitoringo įranga) efektyviai užtikrins darbuotojų, gyventojų ir aplinkos saugą.