Finansų viceministras M. Liutvinskas: „Peržiūrint ES fiskalines taisykles negalime ignoruoti pasikeitusios geopolitinės situacijos“

0
Finansų viceministras M. Liutvinskas: „Peržiūrint ES fiskalines taisykles negalime ignoruoti pasikeitusios geopolitinės situacijos“
Share

Birželio 15-16 dienomis finansų viceministras Liuksemburge dalyvaus Eurogrupės (EG) ir Europos Sąjungos (ES) finansų ministrų (ECOFIN) susitikimuose, kuriuose didžiausias dėmesys bus skiriamas ES ekonominei situacijai, fiskalinių taisyklių peržiūrai ir Kapitalų rinkų sąjungos plėtrai.

ECOFIN posėdžio metu vyks diskusija dėl ES fiskalinių taisyklių peržiūros. Ministrai apsikeis nuomonėmis dėl Europos Komisijos (EK) pateikto ir šiuo metu ES Taryboje svarstomo teisės aktų projektų paketo.

„Siekiame, kad peržiūrėtos ES fiskalinės taisyklės lemtų realistišką skolų mažėjimą aukšto įsiskolinimo valstybėse bei padėtų tokioms šalims kaip Lietuva išlaikyti tvarų skolos lygį. Bendros taisyklės turi būti patikimos, skaidrios ir sudaryti sąlygas stiprinti ekonomikos augimo potencialą. Fiskalinės taisyklės taip pat negali ignoruoti pasikeitusios geopolitinės situacijos – turime sukurti prielaidas pakankamoms investicijoms į gynybinių pajėgumų didinimą, tuo pačiu nekeliant grėsmės ilgalaikiam viešųjų finansų tvarumui“, – pažymėjo M. Liutvinskas.

Tai pat ministrai aptars ES ekonominę situaciją ir perspektyvas, diskutuos dėl rusijos karo prieš Ukrainą poveikio. Posėdžio metu vyks politiniai debatai dėl PVM skaitmeniniame amžiuje paketo, kuriuo siekiama modernizuoti ES PVM sistemą, kad ji būtų efektyvesnė verslui ir atsparesnė sukčiavimui. Taip pat bus aptariamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) įgyvendinimas.

Įtraukios sudėties EG posėdyje planuojama aptarti tolesnį darbą dėl Kapitalų rinkų sąjungos vystymo, įskaitant esminių krypčių būsimam ES legislatyviniam ciklui.

„Remiame tolesnį bendros kapitalo rinkos vystymą ES mastu. Svarbu sukurti geresnes sąlygas ES, o tuo pačiu ir Lietuvos, verslo, įskaitant smulkias-vidutines įmones, prieigai prie kapitalo rinkų kaip alternatyvaus finansavimo šaltinio. Taip pat turime įgalinti mažmeninius investuotojus dalyvauti kapitalo rinkoje, įdarbinant santaupas. Kuriant bendrą ES kapitalo rinką, šalims reikia atlikti namų darbus ir nacionaliniu bei regioniniu lygiu – vieningos Baltijos šalių kapitalo rinkos projektas yra geras to pavyzdys“, – sakė M. Liutvinskas.  

Taip pat ketinama aptarti pažangą įgyvendinant skaitmeninio euro projektą. Artimiausiu metu EK planuoja pateikti teisės akto pasiūlymą dėl teisinio skaitmeninio euro statuso, kuriuo būtų siekiama užtikrinti nuoseklumą vienodai traktuojant skaitmeninį eurą ir grynuosius pinigus.

Posėdyje ministrai tvirtins 2023 m. II pusmečio darbo programą. Bus pristatytos po-programinių šalių (Graikijos, Kipro, Airijos, Portugalijos, Ispanijos) peržiūros vertinimo ataskaitos bei Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutarties IV str. tarpinės misijos euro zonai apžvalga.