Tobulinamas energijos paklausos telkimo paslaugų teisinis reglamentavimas

0
Tobulinamas energijos paklausos telkimo paslaugų teisinis reglamentavimas
Share

Energetikos ministerija, siekdama paskatinti elektros energijos gamintojus ir vartotojus aktyviau dalyvauti elektros energijos paklausos telkimo veikloje, š. m. spalio 12 d. sudarė darbo grupę, kurios tikslas – suburti elektros energetikos telkimo veiklos ekspertus ir pateikti rekomendacijas ministerijai dėl šios veiklos reglamentavimo, kartu išvystant pažangią ir skatinančią reguliacinę aplinką.  

Į darbo grupę savo narius delegavo nepriklausomo elektros energijos paklausos telkimo veiklos leidimą turinčios įmonės – „Balancy Grid“, „Enefit“, „Enity LT“, „ENV POWER“, „Fusebox“, „TSPI“, „Exigere  Responsum“, tinklų operatoriai „Litgrid“ ir „Energijos skirstymo operatorius“, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) ir UAB „Ignitis“. 

„Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra didina energijos kaupimo, elektros energetikos sistemos lankstumo paslaugų poreikį. Siekiant energetikos sistemą pritaikyti prie kintamos ir paskirstytos atsinaujinančių energijos išteklių elektros energijos gamybos, esminis vaidmuo teks vartotojams bei vartotojų įgalinimui teikti įvairias lankstumo paslaugas, reaguoti į elektros energijos kainų pokyčius.“ – sako energetikos viceministrė Inga Žilienė, darbo grupės pirmininkė. 

Elektros energetikos sistemos lankstumas vertinamas kaip elektros energetikos sistemos galimybės koreguoti elektros energijos gamybos ir vartojimo apimtį reaguojant bei prisitaikant prie numatomų išorės veiksnių, tokių kaip elektros energijos vartojimo ir gamybos pokyčiai, kainų svyravimai. Lankstumo paslaugos apima su elektros energijos pasiūlos ir paklausos valdymu, vartotojo paklausos pokyčio valdymu, paklausos telkimu, energijos kaupimu ir perkrovos valdymu susijusias paslaugas.  

„Energetikos skaitmenizacija ir technologinė pažanga elektros tinklų valdyme, išmanūs elektros energijos apskaitos prietaisai, baterijos, daiktų interneto sprendimai suteikia galimybes vartotojams prisidėti prie elektros energetikos sistemos lankstumo didinimo, reaguoti į valandinius elektros kainų pokyčius ir iš to gauti finansinę naudą. Elektros energijos rinkos dalyvių teikiamos lankstumo paslaugos aktualios ne tik vartotojams, norintiems susimažinti savo elektros sąskaitas, tačiau ir tinklų operatoriams, kadangi didesnis sistemos lankstumas leidžia išvengti perteklinių investicijų į tinklo pajėgumų plėtrą.“ – pažymi I. Žilienė. 

Rugsėjo 29 d. Europos skirstymo tinklų operatorių organizacija (E.DSO) ir Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E) parengė Tinklo kodekso dėl reagavimo į paklausą projektą, kuriuo siūloma susitarti dėl Europos Sąjungos lygmens taisyklių vykdant elektros energijos paklausos telkimo veiklą, energijos kaupimą ir paklausos ribojimą.

Rinkos dalyviai iki lapkričio 10 d. kviečiami dalyvauti  vykstančiose viešose konsultacijose dėl šio projekto (plačiau apie vykstančias konsultacijas skaityti čia).