Išrinkta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos valdyba, darbą tęsia valdybos pirmininku išrinktas generalinis direktorius

0
Išrinkta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos valdyba, darbą tęsia valdybos pirmininku išrinktas generalinis direktorius
Share

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos stebėtojų taryba išrinko naują įmonės valdybą. Į pirmąjį posėdį pirmadienį susirinkusi valdyba rinko valdybos pirmininką, kuris pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą skiriamas ir bendrovės generaliniu direktoriumi. Juo išrinktas ir toliau pareigas eis dabartinis bendrovės vadovas Algis Latakas. Jis direkcijoje dirba nuo 2020 m. birželio 15 d.

Išrinkus valdybą užbaigiamas organizacijos valdymo struktūros pokytis, numatytas įmonės pertvarkos į akcinę bendrovę metu.

Užbaigus vidinę valdybos narių atranką, iš įmonės darbuotojų išrinkti 4 iš įstatuose numatytų 5 valdybos narių. Uosto direkcijos valdybos nariais išrinkti bendrovės generalinis direktorius Algis Latakas, infrastruktūros direktorius Vidmantas Paukštė, ekonomikos ir finansų direktorius-vyriausiasis finansininkas Martynas Armonaitis bei Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovas Džiugas Šaulys. Iš viso atrankoje dalyvavo septyni pretendentai. Siekiant stiprinti organizaciją ir darbuotojų kompetenciją, penktas valdybos narys bus renkamas artimiausiu metu skelbiant išorinę atranką.

„Klaipėdos uostas yra labai reikšmingas valstybės ekonomikai, todėl net ir esant sudėtingai geopolitinei bei ekonominei situacijai, įmonei keliami uždaviniai laiku įgyvendinti strateginius infrastruktūros projektus, taip auginant uosto konkurencingumą. Ne mažiau svarbu pasiekti valstybės nustatytą grąžą randant naujų partnerysčių, veiklos krypčių ir kuriant naujas paslaugas. Įmonės pertvarka į akcinę bendrovę atveria daugiau galimybių, kuriomis naujai išrinktai valdyba ir visa organizacija pasinaudos“, – sako AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos stebėtojų tarybos pirmininkas Nemunas Biknius.

Valdyba išrinkta ketverių metų kadencijai. Nuo 2023 m. sausio 2 dienos Uosto direkcija pertvarkyta į akcinę bendrovę, visos Uosto direkcijos akcijos priklauso valstybei. Įmonės veiklą ir valdymą prižiūri penkių narių Stebėtojų taryba, sudaryta iš trijų nepriklausomų narių, vieno Susisiekimo ministerijos atstovo ir vieno Klaipėdos savivaldybės atstovo.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija yra viena didžiausių susisiekimo sektoriaus valstybės valdomų įmonių. Įmonė teikia viešąsias paslaugas eksploatuojant Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir valdant uoste esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius objektus, užtikrinant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcionavimą ir konkurencingumą rytinės Baltijos jūros pakrantės regione. Uosto direkcija yra atsakinga už uosto vystymą, infrastruktūros tobulinimą ir uosto veiklos administravimą bei saugią laivybą uosto akvatorijoje.

2022 m. Uosto direkcijos pajamos siekė 60,7 mln. Eur, uždirbo 24,48 mln. Eur grynojo pelno. 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos informacija