Siekiama trumpinti ginčų trukmę ir mažinti administracinę naštą

0
Siekiama trumpinti ginčų trukmę ir mažinti administracinę naštą
Share

Finansų ministerija kartu su Lietuvos banku parengė ir viešam derinimui teikia Lietuvos banko įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo bus suteikiama galimybė finansų rinkos dalyviams ir Lietuvos bankui sudaryti administracinį susitarimą dar iki ginčo nagrinėjimui pasiekiant teismą. 

Derinti teikiamu projektu siekiama keisti finansų rinkos santykių modelį ir ieškoma būdų, kaip situacijose, kuriose kyla tam tikri nesutarimai tarp priežiūros institucijos ir įmonės ar asmens, būtų išlaikomi pasitikėjimu grindžiami santykiai. 

Tokie vadinamieji Taikieji susitarimai padės siekti pagrindinio priežiūros institucijos veiklos tikslo – veiksmingos, skaidrios ir patikimos finansų rinkos užtikrinimo. Be to, pokyčiai didins rinkos skaidrumą, sprendimų priėmimo greitį ir mažins administracinę naštą visuomenei. 

Projektu numatoma, kad ginčas gali būti užbaigtas Lietuvos bankui ir asmeniui, kuriam ketinama taikyti poveikio priemonę, sudarant administracinį susitarimą. Iki šiol taikos sutartis galėjo būti sudaroma tik teisminio ginčo metu. Projektu siekiama nustatyti esminius šio administracinio susitarimo sudarymo principus. 

Suprantant, jog įprastai ginčams teismuose naudojama daug žmogiškųjų, laiko ir finansinių sąnaudų (šias sąnaudas patiria tiek viešojo sektoriaus, tiek verslo atstovai) bei sudėtingais ir ilgai trunkančiais finansų rinkos priežiūros ginčais didinamas teismų darbo krūvis, siūlomas sprendimas prisidėsiantis prie administracinės naštos mažinimo. 

Svarstyti galimybę sudaryti administracinį taikos susitarimą ankstesnėje nei teisminių ginčų stadijoje skatina ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos atliekamos analizės bei dalijimasis gerąja patirtimi šioje srityje.