Vašingtone pagerbtas mecenatas Henry Lazarus Gaidis, už mecenatystę dėkojama ir Gediminui Vaitiekūnui

0
Vašingtone pagerbtas mecenatas Henry Lazarus Gaidis, už mecenatystę dėkojama ir Gediminui Vaitiekūnui
Share

Spalio 19 d. išeivijos lietuvis kolekcininkas Henry Lazarus Gaidis pagerbtas Lietuvos ambasadoje JAV, Vašingtone – jam padėkota už mecenatystę ir įteiktas Vilniaus miesto mecenato ženklas. Įteikdama apdovanojimą Lietuvos ambasadorė JAV Audra Plepytė dėkojo už mecenato ilgametį darbą puoselėjant Baltimorės lietuvių namus, renkant ir įamžinant turtingą JAV lietuvių istoriją bei nepaliaujamą aistrą kolekcionuoti Lietuvai vertingus daiktus ir jų istorijas.

Prieš įteikiant mecenato ženklą susirinkusiems buvo parodytas Vilniaus mero Valdo Benkunsko specialiai šiai progai įrašytas vaizdo sveikinimas. Mecenatą su apdovanojimu ir spalio 20 d. švenčiama gimimo diena  taip pat pasveikino artimieji, būrys Baltimorės ir Vašingtono lietuvių, kultūros atašė JAV Gražina Michnevičiūtė.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai suteikti H. L. Gaidžiui mecenato vardą rekomendavo kultūros ministro Simono Kairio sudaryta Mecenavimo taryba.

Aktyvus JAV lietuvių bendruomenės narys, Baltimorės lietuvių namų-muziejaus kuratorius H. L. Gaidis Lietuvos nacionaliniam muziejui padovanojo beveik 359 tūkst. eurų vertės kolekciją, kurią sudaro daugiau kaip 50 metų kauptas unikalus ir gausus karinės ginkluotės, mundiruotės, kariuomenės atributų, archyvinių ir rašytinių šaltinių rinkinys.

„Muziejus dažnai sulaukia žmonių padovanotų daiktų, kurie tampa unikaliais ir vienetiniais eksponatais, tačiau mecenatystės fenomenas tai iškelia į visai kitą lygį. Atvejai, kuomet visą gyvenimą kauptos kolekcijos yra padovanojamos valstybei, yra reti, o Henry Gaidžio atvejis – visiškai išskirtinis. Jo begalinio atsidavimo dėka buvo surinkta ir išsaugota ta Lietuvos istorijos dalis, kurios mūsų atminties institucijos niekaip nebūtų galėjusios saugoti iki atgaunant nepriklausomybę. Tai praturtina mūsų istorinį pasakojimą, todėl muziejus yra nepaprastai dėkingas, ­– sako Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinė direktorė Rūta Kačkutė. – Henry Gaidžio padovanota kolekcija yra viena didžiausių kada nors Lietuvai padovanotų muziejinių kolekcijų – antra po Kazio Varnelio, kuri, beje, taip pat buvo padovanota Lietuvos nacionaliniam muziejui.“

Po mecenato pagerbimo Lietuvos ambasadoje Vašingtone vyko Vilniaus 700 m. jubiliejui skirta dr. Jūratės Čerškutės paskaita ,,Šiuolaikinė lietuvių proza ir jos geografija: nuo Vilniaus iki…”, ją surengti padėjo kultūros atašė JAV.

Mecenavimo tarybos teikimu šiemet Vilniaus miesto mecenato vardas taip pat suteiktas Gediminui Vaitiekūnui (VŠĮ „GV muziejus“) už ženklią paramą Vilniaus universiteto fondui, mecenato ženklas jam įteiktas kovo mėnesį.

„Gediminas Vaitiekūnas davė stiprią pradžią VU padalinių subfondų steigimui. Tai pasiteisinusi didžiausių pasaulio universitetinių fondų praktika, kai paramos lėšų investicijų grąža skiriama finansuoti konkretiems tikslams, kuriuos iš anksto numato filantropas. Mecenato Gedimino Vaitiekūno pageidavimu iš 180 tūkst. eurų buvo suformuotas VU Zoologijos muziejaus neliečiamojo kapitalo subfondas, iš 60 tūkst. eurų – VU Muziejaus subfondas, likusieji 60 tūkst. eurų skirti bendram fondui. Parama investuojama, grąža skiriama muziejų reikmėms, mokslo talentams finansuoti, – sako VU fondo direktorius Justinas Noreika. ­– Alumnystė Vilniaus universitete įgauna labai ryškią ir paveikią filantropinę formą. Dėkojame VU Fizikos fakulteto alumnui Gediminui Vaitiekūnui ir visiems VU fondo mecenatams už lyderystę, už pavyzdį, už tikėjimą aukštojo mokslo svarba valstybės raidai. Tik laiko klausimas, kada šalyje turėsime pirmą lietuvišką vienaragį iš filantropijos.“

Lietuvos Respublikos ambasados JAV nuotrauka