Europos Komisija pradėjo viešąją konsultaciją dėl duomenų centrų

0
Europos Komisija pradėjo viešąją konsultaciją dėl duomenų centrų
Share

2023-12-14

Europos Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl deleguotojo reglamento projekto, kuris nustato duomenų centrų ataskaitų teikimo schemą, skirtą jų tvarumui ES įvertinti.

Šio deleguotojo reglamento priėmimą numato nauja Energijos vartojimo efektyvumo direktyva (2023 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2023/1791 dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2023/955).

Naujoje Energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje nurodyta, kad 2024 m. gegužės 15 d. ir vėliau kasmet 500 kW įrengtosios informacinių technologijų (IT) galios poreikio ir didesni duomenų centrai turės viešai skelbti ir į ES duomenų centrų bazę pateikti šią informaciją: duomenų centro pavadinimą, duomenų centro savininko ir naudotojų pavadinimus, datą, kada duomenų centras pradėjo savo veiklą, ir savivaldybę, kurioje yra duomenų centras; duomenų centro patalpų plotą, įrengtąją galią, metinį gaunamų ir išsiunčiamų duomenų srautą ir duomenų centre saugomų ir apdorojamų duomenų kiekį; duomenų centro išteklių vartojimo efektyvumą per paskutinius kalendorinius metus pagal pagrindinius efektyvumo rodiklius, be kita ko, energijos suvartojimą, elektros energijos panaudojimą, temperatūros nustatymus, atliekinės šilumos panaudojimą, vandens suvartojimą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą. 

Šis reikalavimas netaikomas tik duomenų centrams, kurie naudojami arba paslaugas teikia išimtinai krašto apsaugos ir civilinės saugos tikslams. Deleguotojo reglamento projektas detalizuoja tokios informacijos teikimo reikalavimus ir tvarką.

Viešoji konsultacija vyks iki 2024 m. sausio 8 d.