Už sėkmingai įgyvendintą reformą skiriamas finansavimas

0
Už sėkmingai įgyvendintą reformą skiriamas finansavimas
Share

2024-03-12

Kovo 12 d. pasirašyta projekto „Nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimas“ sutartis tarp Finansų ministerijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros. Projekto lėšomis finansuojamas nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimas. Šios reformos įgyvendinimui yra numatyta iki 2 mln. eurų.

Projekto tikslas – sutelkti žinias ir kompetencijas vienoje stiprioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, suvienodinti ir optimizuoti nacionalinės plėtros įstaigos veiklos praktiką bei fondų valdymą įvairiose investavimo srityse, sukuriant prielaidas pritraukti institucinių investuotojų, sustiprinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, tvariai padidinti finansinių priemonių pasiūlą finansiškai gyvybingiems projektams.

Konsolidavimo metu iš keturių įmonių: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ atsiranda viena nacionalinės plėtros įstaiga su vieninga vidine struktūra, sutelktais finansiniais bei žmogiškaisiais resursais, didesniu kapitalu ir tarptautiniu žinomumu.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis, įgyvendinant reformą „Nacionalinio biudžeto ilgalaikis tvarumas ir skaidrumas“. Šios reformos įgyvendinimui yra numatyta iki 2 mln. eurų, o pridėtinės vertės mokesčio išlaidas dengia valstybės biudžetas.

Projektą Finansų ministerija įgyvendina su partneriais – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“.