Socialinių partnerių vaidmuo ES investicijų procese: daugiau skaidrumo ir garsesnis bendruomenių balsas

0
Socialinių partnerių vaidmuo ES investicijų procese: daugiau skaidrumo ir garsesnis bendruomenių balsas
Share

Jau keleri metai Regionų plėtros tarybų darbe ir sprendimų priėmime dalyvauja socialiniai partneriai – vietos bendruomenių, darbuotojų, darbdavių, verslo organizacijos, užtikrinančios, kad įgyvendinant Europos Sąjungos investicijų programas ir didinant investicijų skaidrumą bei efektyvumą, bendruomenių balsas ir poreikiai būtų išgirsti. Apie tokio dialogo kūrimą ir iššūkius šią savaitę buvo diskutuojama socialinių partnerių renginiuose Kaune ir Telšiuose „Socialinių partnerių vaidmuo ir indėlis, plėtojant skaidrų bendradarbiavimą ir dialogą regionų plėtros tarybose“, kurį inicijavo Finansų ministerija ir skaidrumo iniciatyva „Baltoji Banga“.

Pasak Finansų ministrės patarėjos Aidos Martinaitienės, ES investicijų administravimo procesas yra labai kompleksiškas ir daugialypis, reikalaujantis daugelio šalių įsitraukimo, todėl socialinių partnerių vaidmuo yra labai svarbus ir reikšmingas. „Regionų organizacijos ir bendruomenės yra įgalintos dalyvauti priimant sprendimus įgyvendinant ES investicijas ir aktyviai išreikšti savo bendruomenės poreikius. Dėl to investicijų procesas tampa skaidresniu, efektyvesniu, labiau atsižvelgia į regionų gyventojų poreikius, – partnerių darbą įgyvendinant ES investicijų programas komentuoja A.Martinaitienė. –  Atviras pokalbis su partneriais ir patirties pasidalinimas leidžia mums atidžiau pažvelgti į regionų tarybos sprendimų priėmimo procesus ir kartu didinti partnerių įtraukimą ir jų vaidmenį“.

„Mes pasisakome už kuo aktyvesnį socialinių partnerių ir bendruomenių įtraukimą į Europos Sąjungos investicijų krypčių nustatymo ir įgyvendinimo procesus, – sako Rūta Skyrienė, skaidrumo iniciatyvos „Baltosios Bangos“ tarybos pirmininkė ir „Investor‘s forum“ vykdomoji direktorė. – Patirtis rodo, kad kuo viešesnis, atviresnis sprendimų priėmimo procesas, kuo aktyviau į jį įtraukiami vietos socialiniai partneriai, tuo skaidrėja procesas, mažėja korupcijos apraiškų, o vietos gyventojai labiau pasitiki priimamais sprendimais ir įgyvendinamomis priemonėmis“.

Pasak Redos Stankevičienės, Kauno regiono plėtros tarybos partnerių grupės pirmininkės ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos vykdančiosios direktorės, socialiniai partneriai jaučiasi išgirsti, tačiau vis dėlto sprendimų priėmimo procesą tarybose verta tobulinti, kad nevyriausybinių organizacijos turėtų aiškiau nustatytą vaidmenį ir galėtų daryti reikšmingesnę įtaką nustatant ES investicijų kryptis ir priemones. Šiais klausimais socialiniai partneriai yra pateikę pasiūlymus atsakingoms institucijoms, dėl kurių šiuo metu vyksta diskusijos.

Ligita Smagurauskienė, Utenos regiono plėtros tarybos partnerių grupės narė ir Ignalinos rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos administravimo vadovė dalinosi patirtimi, jog regione veikia ne viena aktyvi organizacija, dalyvaujanti ir tarybos veikloje, tačiau norėtųsi, kad bendruomenės bei organizacijos ir pačios būtų aktyvesnės, dalyvaudamos ES investicijų sprendimuose suprastų, kad diskusijos yra daugiakryptės, jose dalyvauja ir verslo, tiek profesinių sąjungų, ir NVO atstovai, tad diskusijos gali būti ilgos ir reikalaujančios sudėtingų kompromisų.

ES investicijos – regionų plėtrai

Pagal 2014 – 2020 metų ES investicijų programą Lietuvoje į dešimt Lietuvos regionų buvo ir yra investuojama 1,8 mlrd. Eur. Suburtos regionų plėtros tarybos ES investicijų įgyvendinimo procese planuoja investicijų kryptis ir su bendruomene tariasi dėl būtinų projektų, kurie svarbūs konkretaus regiono strategijai ir vizijai.

Šiuo tikslu, siekiant Europos Sąjungos investicijų skaidrumo, kryptingumo, didesnio dialogo buvo įsteigta dešimt regionų plėtros tarybų, kurios vienija visas šalies savivaldybes ir kurių tikslas skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp atskirų savivaldybių. Kiekvienoje taryboje yra suburta socialinių partnerių grupė iš įvairių organizacijų ir bendruomenių – tarybų darbe dalyvauja verslo, darbdavių, darbuotojų, vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Gruodžio 5 d. renginyje Kaune dalyvavo Kauno, Vilniaus, Utenos, Alytaus ir Marijampolės regionų plėtros tarybų partnerių grupių nariai.

Renginio įrašą galite peržiūrėti čia