Šilutės rajono savivaldybė – pavyzdys tvarios energetikos sistemos link

0
Šilutės rajono savivaldybė – pavyzdys tvarios energetikos sistemos link
Share

Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra ir energijos gamybos bei naudojimo situacija skirtingose šalies savivaldybėse yra nevienoda. Vienas gerųjų pavyzdžių – Šilutės rajono savivaldybė, kurioje atsinaujinančios energijos dalis bendrose energijos sąnaudose jau sudaro 90,5 proc., o užsibrėžtas tikslas – kad šis rodiklis iki 2030 m. pasiektų 95 proc.

Jau nuo 2014 m. Šilutės rajono savivaldybė žengia žalios ir atsinaujinančios energetikos kryptimi, kai UAB „Šilutės šilumos tinklai“ pastatė vandens šildymo katilą, kūrenamą biokuru. Siekiant didinti šilumos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, biokuru kūrenamos katilinės statomos ir miesteliuose. 

„Siekiame racionaliai panaudoti gaminamą elektros energiją, todėl patvirtintas elektromobilių įkrovimo stotelių tinklas, planuojamas elektromobilių pirkimas savivaldybei priklausančiose įstaigose. Neatmetame galimybės įrengti ir bendruomeninį saulės elektrinių parką, kurio gaminama elektros energija bus galima aprūpinti kitas viešąsias įstaigas“, – patirtimi dalijasi Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis.  

Rengiant atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) naudojimo plėtros planą, Šilutės rajono savivaldybėje buvo išanalizuota AIE naudojimo esama situacija, nustatyta atsinaujinančių energijos išteklių dalis kiekvienos energijos rūšies sąnaudose, identifikuotos AIE plėtros galimybės. Taip pat buvo įvertintas savivaldybės teritorijoje esančių AIE techninis potencialas, kuris siekia apie 844 kilotonų naftos ekvivalento (ktne). Šis skaičius parodo AIE kiekį, kuris galėtų būti įsisavintas pasinaudojant tik Šilutės rajono savivaldybėje esančiais ištekliais. AIE potencialas daug kartų viršija savivaldybės metinius energijos poreikius – apie 38 ktne.

Iškastinį kurą naudojančių elektros energiją gaminančių įrenginių savivaldybėje nėra, o savivaldybės teritorijoje elektros energija iš AIE gaminama tik saulės šviesos elektrinėse ir vėjo jėgainėse. Šilutės rajono savivaldybė yra patraukli vėjo jėgainių statybai, todėl čia įkurtas Čiūtelių vėjo jėgainių parkas, veikia Juknaičių, Usėnų, Didšilių ir Mockių vėjo elektrinių parkai. Per kalendorinius metus vėjo jėgainių parkai pagamina vidutiniškai 396000 MWh elektros energijos. „Labai džiaugiamės aktyviu vėjo jėgainių parkų vystytojų suinteresuotumu, jų darniu bendradarbiavimu su vietos bendruomenėmis“, – teigia savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis.  

2021 m. duomenimis, Šilutės rajono savivaldybėje buvo išduoti 45 leidimai saulės šviesos elektrinėms, kurių bendra įrengtoji galia siekė 1,07 MW. Pasak mero V. Laurinaičio, svyruojant elektros kainai, prioritetas – efektyvus atsinaujinančių elektros šaltinių panaudojimas, kad viešųjų pastatų išlaikymas netaptų našta savivaldybei. Todėl Šilutės rajono savivaldybės administracija 2019–2024 m. įrengė fotovoltines jėgaines 21 viešojoje įstaigoje. Taip pat savivaldybės iniciatyva buvo finansuotos ir įrengtos saulės šviesos jėgainės ir religinėms bendruomenėms. Bendra įrengtų fotovoltinių jėgainių galia sudaro 740 kW. Panaudota 770 tūkst. Eur Klimato kaitos programos lėšų ir investuota 193 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Tarp pagrindinių priemonių AIE rodikliui iki 2030 m. pasiekti yra saulės energijos panaudojimas karšto vandens gamybai saulės kolektoriuose ir elektros energijos gamybai saulės šviesos elektrinėse, įrengtose ant savivaldybei priklausančių pastatų stogų. Pokyčiai neaplenks ir Šilutės rajono savivaldybės privačių namų savininkų – prognozuojamas ženklus gaminančių vartotojų skaičiaus augimas.

Atlikta apklausa parodė, kad didžioji dalis Šilutės gyventojų naudoja, domisi ir žino apie AIE naudojimo, energijos taupymo bei efektyvumo didinimo galimybes.

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas savivaldybes įpareigoja būti atsakingas už AIE plėtrą – tai itin reikšminga plėtros plano dalis. Įstatyme numatyta, kad viena iš savivaldybių funkcijų yra parengti, tvirtinti ir įgyvendinti AIE plėtojimo veiksmų planą, tad būtent šiais planais savivaldybės ateityje ir remsis, naudodamos atsinaujinančius energijos išteklius. 

Su Šilutės rajono savivaldybės 2021–2030 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros planu galima susipažinti čia.

Šilutės rajono savivaldybės nuotrauka