Išrinkta nauja Lietuvos oro uostų valdyba

0
Išrinkta nauja Lietuvos oro uostų valdyba
Share

Nuo kovo 23 d. darbą pradės nauja AB Lietuvos oro uostai valdyba. Valdybą sudarys  4 nepriklausomi valdybos nariai ir vienas – Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojas. Nauja valdyba buvo renkama 4 metams, pasibaigus prieš tai buvusios valdybos kadencijai.

Valdybos atrankoje dalyvavo 75 kandidatai, atranką vykdė personalo atrankos bendrovė „AIMS International Lietuva“.

„Aviacijos sektorius šiuo metu išgyvena permainų laikotarpį – statomi nauji oro uostų terminalai, atveriamos naujos skrydžių kryptys. Tikiu, kad išrinkti valdybos nariai savo sukaupta patirtimi bei kompetencijomis svariai prisidės didinant Lietuvos oro uostų veiklos efektyvumą, plečiantis į naujas rinkas ir įgyvendinant kitus valstybei ir bendrovei svarbius tikslus“ – teigia susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Nepriklausomų narių atranką laimėjo Eglė Čiužaitė, Gediminas Almantas, Tadas Arvydas Vizgirda ir Dan Stromberg. Taikant gerosios valdysenos principus bei užtikrinant valdybos veiklos tęstinumą, trys iš jų – E. Čiužaitė, G. Almantas bei T. A. Vizgirda – tęs darbą šios bendrovės valdyboje.

Ankstesnei įmonės valdybai pirmininkavusi Eglė Čiužaitė turi ilgametę patirtį bendrovių veiklos strateginio planavimo, finansų valdymo, organizacinių pokyčių ir procesų tobulinimo, korporatyvinio valdymo srityse. Taip pat E. Čiužaitė ėjo aukščiausio lygio vadovo pareigas AB Ignitis gamyba, dirbo Procter & Gamble.

Buvęs Lietuvos oro uostų vadovas Gediminas Almantas turi ilgametės patirties įvairių įmonių valdybų veiklose. Gediminas įgijo aviacijos teisės srities išsilavinimą, praktikavo aviacinės teisės srityje, dirbo patarėju darnumo klausimais Kopenhagos oro uostuose, Tarptautinės oro uostų asociacijos Briuselyje valdybos nariu. Dėsto paskaitas Tulūzos ENAC aviacijos institute oro uostų tinklo valdymo tema. Turi sukaupęs ilgametę darbo patirtį valdybose, tokiose organizacijose kaip UAB EPSO-G, AB Oro Navigacija, Lietuvos Raudonasis Kryžius. 

Tadas Arvydas Vizgirda yra sukaupęs ilgametę patirtį aviacijos, turizmo, finansinių technologijų kūrimo, strateginio planavimo, verslo plėtros, krizių valdymo, kompetencijų bei paslaugų plėtros, marketingo srityse. Nuo 2016 m. jis vadovauja tarptautinės finansinių technologijų kompanijos „SHIFT4” verslo padaliniui Lietuvoje.

Į LOU valdybos veiklą įsijungs ir naujas atranką laimėjęs nepriklausomas narys Dan Stromberg, turintis ilgametę vadovavimo patirtį telekomunikacijų sektoriuje. D. Stromberg, vadovavo telekomunikacijų bendrovei „Telia“ ir dabar su savo tarptautine patirtimi įsijungs į LOU valdybą.

Į naujos kadencijos LOU valdybą artimiausiu metu taip pat bus deleguojamas valstybės tarnautojas.

Naujai paskirti valdybos nariai artimiausiame valdybos posėdyje išsirinks valdybos pirmininką.