Pradedama nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursų programa

0
Pradedama nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursų programa
Share

Kultūros paveldo ekspertų asociacija kartu su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu vasario 28 dieną pradeda trejus metus truksiančią nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursų programą. Svarbiausias programos „EKSPERTAI – SPECIALISTAMS“ siekis – užtikrinti kvalifikacijos tobulinimo galimybes nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir tvarkybos specialistams. Programa apims platų teisės ir profesinių žinių tobulinimo spektrą ir, tikimasi, padės įgyti naujų žinių ir pagilinti jau turimas. Kursų programą finansuoja Kultūros ministerija.

Į teorines ir praktines paskaitas kviečiami dalyvauti nekilnojamojo kultūros paveldo specialistai, kurie ruošiasi atestuotis siekdami atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo konservavimą, restauravimą, kultūros paveldo statinio remontą ir vadovauti tvarkybos darbams, kitų veiklos rūšių specialistai, norintys pagilinti žinias prieš atestavimosi procesą, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto kvalifikacijos atestatą turintys specialistai, kuriuos teisės aktai įpareigoja ne rečiau kaip kas 5 metus tobulinti savo kvalifikaciją, kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausant ne mažiau kaip 20 valandų kvalifikacijos kėlimo kursų paskaitų ir sprendimų procesuose dalyvaujantys, tačiau atestacijos nesiekiantys kultūros paveldo apsaugos specialistai.

Per pirmuosius programos „EKSPERTAI – SPECIALISTAMS“ metus planuojama suorganizuoti keturiolika kvalifikacijos tobulinimui skirtų paskaitų, kuriose patirtimi  dalinsis žinomi Lietuvos kultūros paveldo ekspertai. Dalis praktinių paskaitų vyks ekspertų pasirinktuose objektuose, teorinės paskaitos planuojamos Vilniaus universiteto Istorijos fakultete.

Programą „EKSPERTAI – SPECIALISTAMS“ rasite čia.

Daugiau informacijos ir paskaitų tvarkaraštis

Agnės Grinevičiūtės nuotrauka