Parama taršių katilų keitimui į efektyvesnę šildymo įrangą tęsiama ir bus finansuojama šešerius metus

0
Parama taršių katilų keitimui į efektyvesnę šildymo įrangą tęsiama ir bus finansuojama šešerius metus
Share

Gyventojai vis dar gali kreiptis dėl paramos, norėdami pasikeisti iškastinį kurą naudojančius katilus Vilniaus regione, o kovą planuojama teikti papildomą paramą iškastinio kuro katilų keitimui Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono gyventojams. Bet iki kito etapo stabdomas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti sostinės regione keičiant biomasę naudojančius neefektyvius katilus.

Lietuvos energetikos agentūra 2024 m. vasario 27 d. sustabdė kvietimą gyventojams teikti paraiškas paramai gauti, keičiant neefektyvius biomasę naudojančius katilus Vilniaus regione. Sulaukta 1024 paraiškų, kuriose prašoma beveik 3,54 mln. eurų paramos, kuri buvo numatyta šiam etapui. 

Pagal visus pirmo etapo kvietimus iki šios dienos gauta daugiau nei 5 000 gyventojų paraiškų, kurių prašoma paramos suma siekia daugiau nei 20 mln. eurų.

Lietuvos gyventojai, kurie nespėjo pirmajame etape pateikti paraiškų, tai galės padaryti paskelbus antrąjį paraiškų priėmimo etapą. Preliminariai planuojama kvietimus teikti paraiškas skelbti 2024 m. III ketvirtį. Taip pat kvietimai bus skelbiami ir 2025 m., ir 2026 m.

Svarbu tai, kad dėl paramos ir toliau gali kreiptis tie individualių bei sodo namų gyventojai, kurie neefektyvų šildymo katilą jau yra pasikeitę į efektyvesnį šildymo įrenginį, bet ne anksčiau kaip po 2023 m. liepos 26 d.

Vilniaus apskrities gyventojai, pakeitę ar planuojantys keisti turimą iškastinį kurą naudojantį katilą į efektyvesnę šilumos gamybos technologiją, kviečiami ir toliau teikti paraiškas ir gauti dalies išlaidų kompensacijas pagal paskelbtą pirmojo etapo kvietimą. Paraiškos teikiamos, užpildant elektroninę formą. 

Neefektyvius ir taršius katilus galima keisti, įsirengiant naujus, nenaudotus 5-osios energinės klasės sertifikuotus biokuro katilus ar šilumos siurblius žemė–vanduo, vanduo–vanduo ir oras–vanduo. Finansavimas apskaičiuojamas taikant fiksuotus įkainius. 

Vienas namų ūkis gali teikti tik vieną paraišką vieno individualaus namo ar sodo namo neefektyvaus šildymo katilo pakeitimui finansuoti, t. y.  tam pačiam nekilnojamojo turto objektui gali būti teikiama tik viena paraiška. Pateikiamų paraiškų skaičius neribojamas, jeigu tas pats pareiškėjas katilus keičia jam priklausančiuose keliuose skirtinguose nekilnojamojo turto objektuose. Nereikalaujama atsisakyti turimo seno katilo. Tačiau parama neteikiama katilų keitimui daugiabučiuose namuose.

Šių metų kovą planuojama skelbti papildomą kvietimą Vidurio ir Vakarų regiono gyventojams gauti paramą iškastinio kuro katilų keitimui. Energetikos ministerija papildomai šiam tikslui skyrė 4 mln. Eur.

Detalesnė informacija apie kvietimų sąlygas, paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas nurodyta kvietime ir paskelbta šiose interneto svetainėse: www.ena.lt ir www.esinvesticijos.lt.

Turint klausimų, galima kreiptis el. paštu [email protected] arba tel. 8 5 230 3312 (darbo dienomis).