NB8 kultūros ministrai Stokholme: net ir kritiškiausiais atvejais svarbu išlaikyti kultūrinę veiklą ir apsaugoti kultūros paveldą

0
NB8 kultūros ministrai Stokholme: net ir kritiškiausiais atvejais svarbu išlaikyti kultūrinę veiklą ir apsaugoti kultūros paveldą
Share

Kultūros ministras Simonas Kairys, dalyvaudamas Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto (angl. Nordic-Baltic Eight, NB8) kultūros ministrų susitikime Stokholme, pabrėžė kultūros sektoriaus gyvybingumo išlaikymo svarbą krizių, padidintos parengties ar karo metu.

„Ukrainos kultūros sektorius laiko save šalies gynybos dalimi, menininkai ir kultūros darbuotojai kovoja fronte, padeda frontui, kuria kokybišką kultūrą itin sunkiomis sąlygomis, kartais slėptuvėse ir turėdami labai kuklius finansinius išteklius. Tebevyksta spektakliai, kuriama literatūra, kultūros įstaigose netrūksta lankytojų, nes kultūros renginiai yra aktualūs ir kultūra turi svarbų gydomąjį poveikį“, – NB8 sesijoje, skirtoje aptarti kultūros paveldo apsaugą ir kultūros veiklos palaikymą krizių, padidintos parengties ar karo metu, sakė S. Kairys.

Kalbėdamas apie kultūros paveldo apsaugą, kultūros ministras pažymėjo, kad Lietuvos muziejai bendradarbiauja su Ukrainos muziejais saugant šios šalies kultūros paveldo vertybes. Pasak S. Kairio, karas Ukrainoje parodė, kaip kultūros sektorius sugeba mobilizuotis pagalbai, suaktyvinti esamus kultūros specialistų tinklus, įgyvendinti plataus masto Ukrainos kultūros paveldo pervežimo ir išsaugojimo operacijas bei teikti tiesioginę humanitarinę pagalbą. S. Kairys informavo, kad Lietuvoje kultūros įstaigos kartu su Kultūros ministerija kasmet peržiūri savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, vykdo praktinius mokymus, o atminties  institucijos turi kilnojamųjų kultūros vertybių, atsakingų asmenų ir saugojimo vietų sąrašus, kurie reguliariai peržiūrimi. Kultūros paveldo objektai žymimi skiriamuoju Hagos konvencijos simboliu –  „Mėlynuoju skydu“.

Ministras pasidžiaugė, kad Šiaurės ir Baltijos šalys yra tarp didžiausių Ukrainos rėmėjų, taip pat pabrėžė šalių kultūros sektoriaus bendradarbiavimo svarbą koordinuojant savo veiksmus krizių ar karo atveju.

Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo svarba pabrėžiama ir NB8 kultūros ministrų priimtoje bendroje deklaracijoje. Joje skelbiama, kad pasirengimo stiprinimas NB8 šalyse yra svarbus prioritetas, siekiant apsaugoti kultūros paveldą ir išlaikyti kultūrinę veiklą krizės, padidintos parengties ar karo atveju, pabrėžiama keitimosi žiniomis ir patirtimi svarba stiprinant Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros sektoriaus parengtį. Deklaracijoje ryžtingai smerkiama besitęsianti Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą ir tyčiniai išpuoliai prieš Ukrainos civilius gyventojus, civilinių objektų ir kultūros paveldo naikinimas.

Stokholme vykusiame dvišaliame S. Kairio susitikime su Švedijos kultūros ministre Parisa Liljestrand aptarti kultūros paveldo apsaugos, medijų ir informacinio raštingumo stiprinimo, kiti glaudesnio bendradarbiavimo krizių  atvejais klausimai.

S. Kairys taip pat dalyvavo ekspertų organizacijos „Stockholm Free World Forum“ diskusijoje Ukrainoje naikinamo kultūros paveldo ir dezinformacijos klausimais.

Kultūros ministras  lankėsi Švedijos nacionaliniame karo muziejuje „Armemuseum“ ir Upsalos dailės muziejuje, susitiko su jų vadovais, taip pat dalyvavo susitikime su Ukrainos instituto Stokholme direktore Natalya Pasichnyk.

Magnus Liljegren nuotrauka