Prie civilinės saugos informacinės kampanijos jungiasi Lietuvos Raudonasis Kryžius

0
Prie civilinės saugos informacinės kampanijos jungiasi Lietuvos Raudonasis Kryžius
Share

Vidaus reikalų viceministras Vitalij Dmitrijev, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktorius Saulius Greičius ir Lietuvos Raudonjo Kryžiaus draugijos generalinė sekretorė Kristina Meidė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama stiprinti visuomenės švietimą civilinės saugos srityje, suteikti gyventojams daugiau informacijos apie pasirengimą galimoms grėsmėms, gerinti savisaugos kultūrą.                                                                                                                 

„Raudonasis Kryžius – mūsų partneris ne vienerius metus – visada jautėme ir turėjome paramą teikiant pagalbą gyventojams nelaimių metu. Pasikeitus saugumo situacijai regione, nuo šiol mus jungs ir kitas bendras tikslas – suteikti šalies gyventojams būtinų žinių, kaip elgtis ekstremaliųjų situacijų, karo metu. Bendradarbiavimas su tokiu stipriu partneriu padės sėkmingai tęsti civilinės saugos informacinę kampaniją Esame komanda – turime planą“, – sako vidaus reikalų viceministras.

Bendradarbiaujant civilinės saugos srityje bus apmokomi Raudojo Kryžiaus draugijos savanoriai, kurie vėliau visų Lietuvos savivaldybių gyventojams tiesiogiai teiks aktualią informaciją, kaip elgtis išgirdus perspėjimo sireną, kaip pasiruošti galimoms karinėms grėsmėms ar ištikus kitoms galimoms gamtinio, techninio pobūdžio nelaimėms. Savanoriai bus įtraukiami į pratybas, padės parengties pareigūnams vietoje, bendradarbiaus vykdant įvairias civilinės saugos projektines veiklas. Taip pat bendromis pastangomis bus didinamas svetainės www.lt72.lt bei Lietuvos  Raudonojo Kryžiaus humanitarinio pagalbos numerio 111 žinomumas.

„Lietuvos Raudonojo Kryžiaus šūkis – „Įkvėpti pirmi padėti krizėje“, juo vadovaujamės jau 105 metus. Viena iš strateginių krypčių – būti valstybės pagalbininku ir padėti mūsų šalies institucijoms ne tik ištikus didelei krizei ar nelaimei, bet ir kasdienėse veiklose surėmus pečius stiprinti visuomenę, šviesti, edukuoti bei mokytis patiems, kad užkirstume kelią galimoms nelaimėms, o prireikus – būtume pasirengę tinkamai reaguoti. Bendradarbiavimas su Vidaus reikalų ministerija, visomis visuomenės saugumą užtikrinančiomis šios ministerijos institucijomis yra labai svarbus ir rengiantis nelaimėms, ir reaguojant į jas, ir stiprinant mūsų savanorių, darbuotojų kompetencijas, ir padedant pačioms institucijoms pasiekti žmones. Per pastaruosius metus kartu nuveikėme išties nemažai, tikiu, kad mūsų visuomenės labui nuveiksime dar daugiau“, –  sako Raudonojo Kryžiaus vadovė K. Meidė. 

Raudonojo Kryžiaus darbuotojai ir savanoriai kasdien talkino Vidaus reikalų ministerijos įstaigoms valdant neteisėtos migracijos krizę, registracijos centruose priimant nuo karo bėgusius ukrainiečius. Šių metų pradžioje – po tragiško gaisro Vilniaus Viršuliškių daugiabutyje ėmėsi telkti pagalbą nukentėjusiems ir be namų likusiems gyventojams, aktyviai įsitraukė vykdant dingusios mergaitės paiešką Kaune, padėjo kitų krizinių situacijų metu.

Didinant visuomenės atsparumą grėsmėms ir gyventojų informuotumą jau vyksta aktyvus Vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimas su nevyriausybiniu sektoriumi: vietos bendruomenėmis, Katalikų bažnyčia, žmonių su negalia organizacijomis, rengiami mokymai ir civilinės saugos pamokos mokyklose.

Prieš metus Vidaus reikalų ministerija inicijavo plataus masto informacinę kampaniją „Esame komanda – turime planą“, kurti pasiekė daugiau nei 2 mln. šalies gyventojų, ekstremaliosioms situacijoms pasiruošti skirtos interneto svetainės www.lt72.lt lankomumas išaugo trigubai, o naujausia Vidaus reikalų ministerijos apklausa rodo, kad šią svetainę žino beveik 40 proc. gyventojų.

Per 1,5 metų šalyje kartu su savivaldybėmis sukurtas 3255 priedangų tinklas gyventojų apsaugai nuo oro pavojaus ir netiesioginio apšaudymo. Pavojaus atveju esamose priedangose tilptų apie 856 (iš 2 857) tūkst. šalies gyventojų. Pasitikrinti, kurioje vietoje yra artimiausia priedanga, gyventojai gali paspaudę nuorodą https://lt72.lt/kolektyvines-apsaugos-statiniai-priedangos-ir-rusiai/ . Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nuolat kontaktuoja su savivaldybių vadovais, siekdamas padėti spartinti potencialių priedangų identifikavimą ir parinkimą. Galimybių įrengti priedangas ieškoma ir bažnytinės paskirties pastatuose.

Naujausiais duomenimis, 47  proc. gyventojų šalyje žino, kur ieškoti informacijos apie tai, kur yra artimiausia priedanga.

Lietuvoje nuolat atnaujinama, plečiama ir gyventojų perspėjimo sistema – įsigytos 197 sirenos.  Iš viso  jų šalyje – 927.

Stiprinami viešojo sektoriaus žmogiškieji ištekliai  – civiline sauga šalies savivaldybėse ir ministerijose rūpinsis 74 parengties pareigūnai, kurie yra atsakingi už civilinės saugos veiklų koordinavimą.