Atnaujinamame Vidaus tarnybos statute – dėmesys pareigūnų gerovei ir motyvacijai

0
Atnaujinamame Vidaus tarnybos statute – dėmesys pareigūnų gerovei ir motyvacijai
Share

Vidaus reikalų ministerija suinteresuotoms institucijoms teikia derinti atnaujintą Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama gerinti vidaus tarnybos valdymą.

„Pareigūnų darbo sąlygų gerinimas, jų motyvacijos didinimas – vienas svarbiausių šios Vyriausybės programos uždavinių. Šiuo metu taip pat labai svarbu pritraukti į tarnybą daugiau naujų pareigūnų bei efektyviau išnaudoti esamus žmogiškuosius išteklius, taip dar labiau stiprinant viešąjį saugumą“, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Įstatymo projekte siūloma sukurti buvusių patyrusių pareigūnų personalo rezervą (jį pasitelkti valdant krizes, ekstremaliųjų situacijų metu ar vykdant kitas būtinąsias funkcijas), taip pat sudaryti sąlygas į tarnybą pritraukti naujų pareigūnų bei sudaryti galimybę jiems tarnauti ilgiau – ne tik pirminės grandies, bet ir vidurinės grandies pareigūnams.

Taip pat siūloma mokėti tikslines stipendijas ir teikti materialinę paramą vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų kursantams, bei remti studentus, kurie nori prisijungti prie vidaus tarnybos ir sudarys stojimo į vidaus tarnybą sutartis. Be to, numatyta galimybė priimamiems į tam tikras vietoves, kuriose yra pareigūnų trūkumas, pareigūnams mokėti vienkartines skatinamąsias išmokas.

Projektu numatyta tobulinti ir  pareigūnų reabilitacijos modelį, siekiant užtikrinti didesnį pareigūnams reikalingų reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir šių paslaugų finansavimo tvarumą.

Taip pat bus tobulinimas pareigūnų nepriekaištingos reputacijos teisinis reguliavimas bei sudaromos teisinės prielaidos organizuoti ir vykdyti muitinės pareigūnų profesinį mokymą.