Bendradarbiavimas su dvasininkais tęsiamas

0
Bendradarbiavimas su dvasininkais tęsiamas
Share

2024-02-14

Siekiant užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos informacinės kampanijos ,,Esame komanda. Turime planą“ tęstinumą ir prisidedant prie VRM ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento bendradarbiavimo su Lietuvos vyskupų konferencija, tęsiami susitikimai su dvasininkais. Vasario 13 d. susitikimai su dvasininkais ir civilinės saugos mokymai jiems vyko Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijose.

Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, susitikime su dvasininkijos atstovais dalyvavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus darbuotojai, Marijampolės savivaldybės, Kauno, Lazdijų, Prienų rajonų savivaldybių parengties pareigūnai ir civilinės saugos darbuotojai. Susitikimo metu dvasininkai buvo supažindinti su civilinės saugos veikla, gyventojų perspėjimu susidarius ekstremaliosioms situacijoms, išvykimo krepšiu. Taip pat buvo aptartos galimybės pritaikyti bažnyčių pastatus priedangoms ir perspėjimo sirenoms įrengti.

Kaišiadorių vyskupijos pastoraciniame centre apsilankė Vilniaus, Kauno ir Panevėžio priešgaisrinių gelbėjimo valdybų pareigūnai ir tarnautojai bei vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių parengties pareigūnai. Su dvasininkais kalbėta apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms,  aptarta numatoma veikla dėl perspėjimo sirenų ir priedangų tinklo plėtros ir bendrų renginių šviečiant gyventojus civilinės saugos klausimais.

„Kaišiadoryse buvome labai šiltai priimti vyskupo Jono Ivanausko ir kunigų bendruomenės,  – sakė Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus viršininkas Donatas Gurevičius. –  Esame dėkingi vyskupui Jonui Ivanauskui, vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui ir visai Kaišiadorių vyskupijos kunigų, brolių, seserų bendruomenei už šiltą priėmimą ir galimybę pasikalbėti visiems svarbiais pasirengimo ekstremaliosiomis situacijoms klausimais bei geriau supratus vieniems kitus tęsti bendradarbiavimą.“  

Dvasininkai susitikimų metu įgytomis žiniomis pažadėjo pasidalinti su savo parapijų bendruomenėmis.