Įvertinti energetikos sektoriuje dirbančių įmonių strateginiai veiklos planai

0
Įvertinti energetikos sektoriuje dirbančių įmonių strateginiai veiklos planai
Share

2024-02-14

Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo Valdymo koordinavimo centras atliko įmonių strateginių veiklos planų vertinimą. Elektros ir dujų perdavimo įmonių grupė „EPSO-G“, dujų perdavimo sistemos operatorė „Amber Grid“ ir „KN Energies“ dėl pateiktų strateginių veiklos planų buvo įvertintos aukščiausiais balais. 

Sparti energetikos sektoriaus transformacija skatina įmones nuolat peržiūrėti veiklos strategijas ir prisitaikyti prie dinamiškos aplinkos. Nuosekliam strategijos formavimui labai svarbūs visi etapai – kokybiška ir gili išorinės bei vidinės aplinkos analizė, tvarios vizijos ir misijos įvardijimas, ilgalaikės finansinės prognozės, rizikų identifikavimas.

Siekiant užtikrinti energetikos sistemos saugumą ir patikimumą, įgyvendinant strateginius projektus, bei pasirengti plataus masto atsinaujinančių energijos išteklių integracijai, „EPSO-G“ ir grupės įmonės išskirtinį dėmesį skiria strateginiam veiklos planavimui. Praėjusių metų pabaigoje Energetikos ministerijos užsakymu „EPSO-G“ kartu su užsienio konsultantais DNV atliko ir viešai pristatė Lietuvos energetikos viziją iki 2050 metų. Grupė siekia, atsižvelgiant į Lietuvos energetikos sektoriaus transformacijos studijos rezultatus, apsibrėžti strategines galimybes bei veiklos modelį Lietuvos energetikos sektoriaus transformacijos ir tvarumo tikslų kontekste pagrindiniuose savo verslo segmentuose bei identifikuoti naujas verslo kryptis. Tuo tikslu šiuo metu rengiama grupės strategija iki 2035 metų ir strateginių grupės krypčių gairės iki 2050 metų. 

„Amber Grid“, prieš kelerius metus atnaujindama bendrovės strategiją, aiškiai apsibrėžė pagrindinį tikslą – prisidėti prie Lietuvos energetikos transformacijos klimatui neutralios ekonomikos kelyje. Bendrovė, įgyvendindama strategiją, yra išsikėlusi ambicingus tikslus: pertvarkyti esamą dujų infrastruktūrą, vystyti tarptautinį grynojo vandenilio tinklą, įgalinti duomenis, skaitmenizuoti paslaugas, optimizuoti procesus, ugdyti specialistus, kuriančius žaliąją energetiką. Nuosekliai vertindama vykstančius pokyčius, „Amber Grid“ nuolat koreguoja ir tikslina strategines kryptis. 

Daugiau nei 60 metų patirties naftos ir jos produktų bei suskystintųjų gamtinių dujų krovos ir saugojimo srityje sukaupusi AB „KN Energies“ (KN), 2023 m. pristačiusi naują veiklos strategiją iki 2050 m., pradėjo energetinės transformacijos kelionę. KN siekia iki 2050-ųjų savo veiklą paversti neutralia klimatui, pereiti nuo iškastinio kuro prie ateities energijos rūšių ir toliau sėkmingai kurti vertę energetikos sektoriuje – tiek užtikrinant energetinį saugumą, tiek finansinę grąžą ir naudą akcininkams. KN yra pasirengusi ne tik dalyvauti Lietuvos ir regiono energetikos transformacijos procese, bet ir dalytis savo visame pasaulyje sukaupta praktine patirtimi ir kompetencija. Naujosios strategijos sėkmė priklausys nuo KN gebėjimo pelningai augti vystant šiuo metu aktualias pagrindines veiklos sritis, kartu plėtojant pajėgumus dirbti su naujomis energijos rūšimis ir stebint pramonės pažangą.