Finansų ministerijos lūkestis „Ignitis grupei“: investicijos į žaliąją gamybą ir sprendimai klientams

0
Finansų ministerijos lūkestis „Ignitis grupei“: investicijos į žaliąją gamybą ir sprendimai klientams
Share

Finansų ministerija šiandien pateikė AB „Ignitis grupė“ atnaujintą raštą dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių, susijusių su grupės įmonių veikla. Lūkesčių rašte prioritetas skiriamas žaliajai transformacijai vykdyti ir energetiniam saugumui užtikrinti, taip pat klientų aptarnavimo kokybės gerinimui.

Žalioji gamyba ir energetinis saugumas 

AB „Ignitis grupė“ keliamas lūkestis toliau ieškoti galimybių didinti elektros energijos gamybos apimtis ir investuoti į elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje ir regione, pirmiausia į – jūrinio ir sausumos vėjų parkus, saulę bei hibridines technologijas. Rašte akcentuojamas ir prioritetas investuoti į energijos kaupimo sprendimus, pvz., vandenilį, baterijas, sintetinį kurą ir kt. Planuojant investicijas bendrovei keliamas lūkestis dėl socialinio ekonominio efekto įvertinimo ir sprendimų, kuriančių aukščiausią pridėtinę vertę nacionaliniu požiūriu.

Laiške dėmesys skiriamas ir elektros energijos skirstymo tinklo patikimumo ir efektyvumo užtikrinimui, tinklo plėtrai, elektrifikacijos įgalinimui Lietuvoje. Šiems tikslams pasiekti vykdomos investicijos į naujų elektros vartotojų, elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo plėtrą, išmaniųjų skaitiklių diegimo programa.

Bendrovė turi užtikrinti jos valdomos nacionaliniam ir energetiniam saugumui užtikrinti svarbios infrastruktūros – Elektrėnų gamybos komplekso eksploatuojamų elektros energiją generuojančių įrenginių – prieinamumą ir ilgalaikį darbo resursą.

Rašte pabrėžiama, kad dėl masto ekonomijos, kompetencijų plėtros ir rizikų diversifikavimo bendrovė turėtų tęsti strateginę plėtrą regione. Prioritetą teikiant plėtrai Lietuvoje, dėmesys turėtų būti sutelktas į veiklos plėtrą kitose Baltijos šalyse, taip pat Lenkijoje bei Suomijoje.  Plėtra regione siekiama naudos ir Lietuvos vartotojams, ir investicijų grąžos – papildomos pajamos galėtų būti nukreiptos į tolesnį žaliosios gamybos pajėgumų plėtimą, šalies energetikos tinklo modernizavimą ir kt.

Sprendimai klientams

Lūkesčių rašte tikimasi, kad AB „Ignitis grupė“ didins elektros energijos tiekimo regione apimtis, aprūpindama galutinius klientus savo žaliosios gamybos jėgainėse pagaminta švaria energija bei užtikrindama gerą vartotojų patirtį. Prioritetas turi būti skiriamas ir savo klientų portfelio plėtrai bei jo panaudojimui ilgalaikių elektros pirkimo sutarčių (angl. PPA – power purchase agreements) sudarymui, taip įgalinant spartesnę savo žaliosios gamybos plėtrą. Finansų ministerija akcentuoja, kad AB „Ignitis grupė“ turėtų siekti masto ekonomijos privalumų išnaudojimo, teikiant konkurencingas ir įperkamas energetikos paslaugas verslui ir gyventojams, bei užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą.

Taip pat išreikštas lūkestis grupei ieškoti inovatyvių sprendimų, sudarančių galimybes sukurti didžiausią vertę elektros energijos vartotojams. Inovatyvūs sprendimai turėtų prisidėti prie aplinkosaugos tikslų bei padėti vartotojams tapti energetiškai sumaniems.

Finansiniai lūkesčiai

AB „Ignitis grupė“ dividendai už kiekvienus kitus finansinius metus pagal Vyriausybės nutarimą turėtų augti ne mažiau kaip 3 proc. Bendrovės dukterinės įmonės, vykdančios žaliosios gamybos plėtrą, pelną turėtų reinvestuoti į tolesnę gamybos pajėgumų plėtrą. Tuo tarpu likusios bendrovės įmonės turi siekti maksimalaus dividendų išmokėjimo.

Bendrovė turi užtikrinti ne mažesnį nei 6,5 procento koreguoto panaudoto kapitalo grąžos rodiklį (angl. Return on Capital Employed, ROCE).  Priimant sprendimus investuoti už Lietuvos ribų, turėtų būti tinkamai įvertinta šalies rinkos rizika ir užtikrinta atitinkama kapitalo grąža.

Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir geroji įmonių valdysenos praktika

Rašte pabrėžiama, kad į bendrovės ilgalaikius veiklos tikslus turi būti įtraukiamas aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios įmonių valdysenos praktikos kriterijus. Turi būti nuosekliai įgyvendinamas įsipareigojimas iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų kiekį bei prisidedama prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. 
AB „Ignitis grupė“ turi prisidėti prie energetiko profesijos žinomumo, populiarinimo ir prestižo didinimo bei didinti savo, kaip darbdavio, patrauklumą tam, kad į šalį pritrauktų strategijai įgyvendinti trūkstamas kompetencijas, taip pat toliau tęsti gerąją įmonių valdysenos praktiką.

 

AB „Ignitis grupė“ yra strateginės svarbos įmonė, kurios veikla apima visos šalies energetikos sistemos infrastruktūros valdymą, žaliosios gamybos plėtros ir strateginės reikšmės projektų įgyvendinimą. Finansų ministerija valdo 74,99 proc. AB „Ignitis grupė“ akcijų, smulkiesiems investuotojams priklauso 25,01 proc. akcijų.