VRM ir NTAKD stiprina bendradarbiavimą narkotikų prevencijos srityje

0
VRM ir NTAKD stiprina bendradarbiavimą narkotikų prevencijos srityje
Share

2024-04-24

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) direktore dr. Rita Sketerskiene aptarė bendradarbiavimo stiprinimą narkotikų prevencijos srityje.

„Siekiant efektyvios narkotikų prevencijos, būtina mažinti fragmentaciją ir stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Džiaugiuosi, kad su NTAKD turime vienodą viziją – būtent ši institucija turėtų imtis lyderystės narkotikų kontrolės politikos įgyvendinime, aktyviai telkti ir koordinuoti šioje srityje veikiančias institucijas, savivaldybes ir bendruomenes. Taip pat labai svarbu didinti informuotumą narkotikų prevencijos klausimais. Tam būtina pasirinkti reikiamus kanalus ir paveikias komunikacijos priemones“, –  teigia ministrė A. Bilotaitė.

Susitikime aptartas reprezentatyvių narkotikų vartojimo tyrimų poreikis. Pasak ministrės, norint dirbti konstruktyviai, būtina pasirinkti efektyvius metodus nustatyti narkotikų vartojimo lygį šalyje. Diskutuota ir dėl elektroninių cigarečių vartojimo prevencijos tarp vaikų.

Aptartas Vidaus reikalų ministerijos inicijuotas Narkotikų vartojimo ir platinimo prevencijos mokyklose bandomasis projektas, vykdomas septyniose Vilniaus m., Alytaus m. ir Klaipėdos r. mokyklose. Įgyvendinant projektą suburta virš 20 prevenciją vykdančių institucijų ir organizacijų, kurios siekia sukurti ir išbandyti sklandžiai veikiantį narkotikų prevencijos mokyklose mechanizmą – ateityje jį numatoma pritaikyti visos šalies mastu. NTAKD yra aktyviai įsitraukusi į projektą – vykdo mokymus projekte dalyvaujančiose mokyklose, grynina ir rengia narkotikų vartojimo ir platinimo mokyklose prevencijoje dalyvaujančių subjektų sąveikos algoritmą.

Vidaus reikalų ministerija aktyviai teikė siūlymus Nacionalinei darbotvarkei narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 m.  Taip pat prisidėjo prie NTAKD 2024-2026 m. strateginio veiklos plano formavimo.

Šalyje daugėja su narkotikais susijusių registruotų nusikalstamų veikų. 2023 m. policijos įstaigos užregistravo 3325 nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda, 2022 m. – 2632. Augimas sudaro 26,3 proc.

Taip pat matomas stabilus nusikaltimų, susijusių su narkotikais, procentinis didėjimas lyginant su bendru nusikalstamų veikų skaičiumi: 2022 m. – 6,7 proc., 2023 m. – 8,6 proc.

Lietuvoje stebimas didėjantis nepilnamečių, įtariamų disponavimu narkotinėmis medžiagomis, skaičius. Atkreiptinas dėmesys, jog nusikaltimai, susiję su neteisėta narkotikų apyvarta, yra latentiniai, todėl nusikaltimų registravimas susijęs su aktyvia teisėsaugos institucijų veikla.