Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija paskirta mitologei ir tautosakininkei Daivai Vaitkevičienei

0
Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija paskirta mitologei ir tautosakininkei Daivai Vaitkevičienei
Share

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija 2023 metų premiją nusprendė skirti mitologei, tautosakininkei, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyriausiajai mokslo darbuotojai dr. Daivai Vaitkevičienei.

Komisijos sprendimu premija mokslininkei paskirta už giluminius mitologinio pasaulėvaizdžio tyrimus, prigimtinės kultūros įprasminimą, puoselėjimą ir sklaidą.

Dr. D. Vaitkevičienės kandidatūrą pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, siūlydamas ją premijuoti už reikšmingus mokslinius tyrimus ir svarią visuomeninę veiklą etninės kultūros srityje. Laureatės mokslinė, akademinė, šviečiamoji veikla apima platų lietuvių etninės kultūros temų lauką: baltų mitologijos tyrimus ir jų sklaidą, folkloro tyrimus, jo skaitmeninimo darbus, lauko tyrimus, akademinius prigimtinės kultūros seminarus, mokslo žinių sklaidą edukaciniuose renginiuose, ugdomąją ir šviečiamąją veiklą, dalyvavimą mokslo komisijų ir redakcinių kolegijų darbe, ekspertų komisijose, dalyvavimą visuomeniniuose kultūros ir kraštovaizdžio reiškinių išsaugojimo judėjimuose.

Dr. D. Vaitkevičienė yra dviejų mokslo monografijų autorė, trijų fundamentinių tautosakos šaltinių ir keturių mokslo leidinių sudarytoja, yra paskelbusi daugiau kaip 50 mokslo straipsnių, taip pat apie pusšimtį mokslo sklaidos publikacijų profesinėje ir kultūrinėje spaudoje.

Pagrindinė šių metų Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatės mokslinių tyrimų sritis – baltų religija ir mitologija, atspindėta monografijose „Žydinti taurė: baltų gėrimai ir apeigos“ bei „Ugnies metaforos: lietuvių ir latvių mitologijos studija“.

Pasak mokslininkės, tyrinėjant lietuvių etninės kultūros klodus, išryškėja amžinosios vertybės, kuriomis kliovėsi mūsų protėviai: gyvybė, galia, žinojimas, meilė, grožis, laisvė, tėvynė. Ne mažiau svarbios socialinės vertybės – šeima, giminystė, kaimynystė, bendruomeniškumas. Visa tai sudaro lietuvių prigimtinės kultūros kodą, kuriam įminti ir skirta ilgametė mokslinė tiriamoji, ugdomoji bei šviečiamoji laureatės veikla.

Dr. D. Vaitkevičienė dėsto Vilniaus universiteto Filologijos fakultete semiotikos magistrantams, vadovauja semiotikos magistratūros darbams iš mitologijos ir etnologijos srities, taip pat daktaro disertacijoms.

Laureatė yra Tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (International Society for Folk Narrative Research – ISFNR) narė, žurnalo „Incantacio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming“ redaktorių kolegijos narė.

Sonatos Kotrynos Grėbliūnaitės nuotrauka