1 mlrd. Lietuvos ekonomikai: atsinaujins VMI, Elektroninės valdžios vartų, Registrų centro ir kiti portalai

0
1 mlrd. Lietuvos ekonomikai: atsinaujins VMI, Elektroninės valdžios vartų, Registrų centro ir kiti portalai
Share

Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė 94,5 mln. eurų kvietimą viešojo sektoriaus teikiamoms paslaugoms skaitmeninti. Šie skaitmeniniai sprendimai apims naujų elektroninių paslaugų kūrimą valstybinėse institucijose, įstaigose, valstybės įmonėse ir savivaldybėse, jau esamų modernizavimą ir kitų skaitmeninių priemonių sukūrimą.  

Iš viso skaitmeniniams sprendimams kurti planuojama skirti 115,26 mln. eurų lėšų, todėl likusią sumą – beveik 21 mln. eurų – planuojama paskirstyti šių metų pabaigoje.

„Siekiame sukurti tvirtą skaitmeninį pagrindą Lietuvos viešajam sektoriui ir esame užsibrėžę tikslą, kad modernizuotų skaitmeninių paslaugų dalis sudarytų ne mažiau kaip 86 proc. visų viešųjų paslaugų. Todėl svarbu pertvarkyti ir skaitmeninti valstybinių institucijų ir savivaldybių procesus, kad jų paslaugos būtų patogesnės vartotojams, teikiamos elektroniniu būdu, panaudojant jau sukauptus duomenis“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms numatoma paskirstyti per 86 mln. eurų 32 nacionaliniams skaitmeninimo projektams.  

Vienas iš numatomų valstybės lygmeniu finansuoti projektų – „Valstybinės mokesčių inspekcijos skaitmeninė transformacija: inovatyvių elektroninių paslaugų ir mokesčių administravimo platformos sukūrimas“. Šiuo projektu bus kuriama realiu laiku veikianti bendra elektroninių paslaugų ir mokesčių administravimo platforma, kurioje bus teikiamos inovatyvios, aukštos kokybės ir technologinio lygmens elektroninės paslaugos.

Taip pat numatoma skirti finansavimą Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) planuojamai kurti skaitmeninių paslaugų platformai, kurios pagrindu bus iš esmės pertvarkytas Elektroninių valdžios vartų portalas www.epaslaugos.lt. Naujoje platformoje bus sujungtos visų valstybės ir savivaldybių institucijų teikiamos paslaugos.

Skaitmeninimo projektus taip pat įgyvendins Registrų centras, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir kitos valstybinio sektoriaus institucijos.

„Įgyvendinus projektus, bus padidintas viešojo valdymo efektyvumas, siekiant užtikrinti valstybės ir savivaldybių paslaugų pažangą. Skaitmeniniame amžiuje kiekvienas pilietis ir verslininkas turi turėti galimybę greitai, patogiai ir saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis, todėl svarbu užtikrinti, kad tarpinstituciniai duomenų mainai ir IT sistemų sąveika veiktų efektyviau ir viešųjų paslaugų naudotojams nereikėtų teikti tų pačių duomenų įvairioms institucijoms“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Erika Kuročkina.

Šiuo kvietimu daugiau nei 8 mln. eurų lėšų taip pat bus skirta 23 šalies savivaldybių skaitmeninimo projektams įgyvendinti.

Pavyzdžiui, finansavimas numatomas Alytaus miesto savivaldybės projektui Alytaus regiono savivaldybių švietimo sistemos skaitmeniniams sprendimams kurti. Molėtų rajono savivaldybė įgyvendins projektą, kuriuo kuriama nuotolinio nuskaitymo vandens tiekimo apskaitos sistema Molėtų mieste, o Raseinių rajono savivaldybė – projektą, kurio dėka bus skaitmeninamos Raseinių rajono savivaldybės gatvių apšvietimo paslaugos.

Kitais skaitmeninimo projektais Jonavos rajono savivaldybė diegs jonaviečio kortelę, Marijampolės savivaldybė kurs techninių eismo reguliavimo priemonių ir susisiekimo infrastruktūros geografinę informacinę sistemą, Vilniaus miesto savivaldybė skaitmenins prekybos leidimų išdavimą, o Kaune bus kuriamas SOC taškas – skaitmeninė platforma, skirta socialinių paslaugų ir socialinės paramos prieinamumui gerinti.

Be to, Panevėžio rajono savivaldybė diegs sprendimus, kuriais bus skaitmeninamas valstybinės žemės nuomos mokestis bei, gerinant paslaugų kokybę, savivaldybės teikiamos paslaugos bus perkeltos į elektroninę erdvę. Taip pat bus sukurta įvairiose Lietuvos savivaldybėse esančių kapinių duomenų bazė, jos atvėrimas gyventojams, skaitmeninami laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesai.

Išsamias šio kvietimo sąlygas galima rasti Europos Sąjungos investicijų tinklalapyje.

Lietuvos ekonomikai stiprinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija iki 2023 m. pabaigos paskelbs priemones, kurių bendra vertė siekia beveik 1 mlrd. eurų. Apie 365 mln. eurų numatyta verslui, inovacijoms ir investicijoms, 320 mln. eurų – valstybės ir verslo skaitmenizacijai, 268 mln. eurų – žalesnei ekonomikai.