Atnaujintos sąlygos tapti energijos vartojimo auditoriais

0
Atnaujintos sąlygos tapti energijos vartojimo auditoriais
Share

Daugiau ir įvairesnių inžinerijos mokslų specialybių baigę asmenys galės pretenduoti būti energijos vartojimo auditoriais. Energetikos ministro įsakymu atnaujinti reikalavimai auditoriams atlikti auditą pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams.

Įsakymu buvo praplėsti auditoriams tinkamo išsilavinimo reikalavimai, numatant vienodus išsilavinimo reikalavimus tiek auditoriams auditui atlikti pastatuose, tiek ir auditoriams auditui atlikti įrenginiuose ir technologiniams procesams. Tokie asmenys privalės turėti aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, chemijos inžinerijos, energijos inžinerijos studijų krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.

Šie pakeitimai prisidės prie atestuotų auditorių skaičiaus didėjimo. Esant rinkoje didesnei auditorių pasiūlai, didės konkurencija, o tai prisidės prie auditų kokybės gerinimo. Tikimasi, kad tokiu būdu bus didinamas ir energijos vartojimo efektyvumas.

Šiuo metu energijos vartojimo auditoriaus kvalifikacija suteikta 106 asmenims.  

Specialistų atestavimą organizuoja VšĮ „Lietuvos energetikos agentūra“.