Jubiliejinėje Latvijos dainų šventėje skambėjo ir įsipareigojimai padėti išsaugoti naikinamą Ukrainos kultūros paveldą

0
Jubiliejinėje Latvijos dainų šventėje skambėjo ir įsipareigojimai padėti išsaugoti naikinamą Ukrainos kultūros paveldą
Share

Kultūros ministras Simonas Kairys sekmadienį lankėsi 150-ies metų tradiciją pažyminčioje Latvijos dainų ir šokių šventėje Rygoje, kur taip pat susitiko su Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos kultūros ministrais.

S. Kairys pasveikino latvius šia šventine proga, kuri yra puikus Baltijos šalims svarbios kultūrinės tradicijos, išgyvenusios du pasaulinius karus ir  sovietizaciją bei prieš daugiau nei tris dešimtmečius padėjusios pagrindus Dainuojančiai revoliucijai, pavyzdys.

„Šiandien Rygoje galime laisvai susitikti švęsti šią ilgametę Latvijos kultūros tradiciją, kuri kartu su Estijos ir Lietuvos dainų ir šokių šventėmis įtraukta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, siekiant užtikrinti geresnį nematerialaus kultūros paveldo matomumą, skatinti kultūrų įvairovę gerbiantį dialogą, – ministrų susitikime sakė S. Kairys. – Tačiau šiandien nuolatinė grėsmė kyla Ukrainos kultūrai ir jos paveldui, todėl turime sutelkti tarptautines, europines, nacionalines pastangas bei priemones, kad jį atkurtume, išsaugotume ir apsaugotume. Ukrainos kultūra ir kultūros paveldas yra Europos, pasaulio, žmonijos dalis. Kiekvienas prarastas ukrainiečių kultūros kūrinys – tai mūsų visų praradimas.“

Kultūros ministro S. Kairio teigimu, kultūra turi būti įtraukta į Europos Sąjungos lygmens paramos Ukrainai mechanizmus, tokia parama turi būti geriau pritaikyta Ukrainos poreikiams, tapti sistemingesnė. Pagalbos programos turi būti lengvai prieinamos ir suprantamos ukrainiečiams, tai ne tik padės atkurti Ukrainą, bet ir sustiprins jos pasirengimą prisijungti prie ES šeimos.

S. Kairys taip pat pasiūlė įgyvendinti jau anksčiau subrandintą idėją – pateikti bendrą Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos kandidatūrą dėl Kūčių vakarienės šventimo įrašymo į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.

Po susitikimo Latvijos, Lietuvos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos kultūros ministrai pasirašė bendrą deklaraciją, dar kartą patvirtindami bendrą valią atkurti Ukrainą ir padėti išsaugoti jos kultūros paveldą koordinuotai, atsižvelgiant į pačios Ukrainos nustatytus poreikius ir jai dalyvaujant. Taip pat patvirtintas pasirengimas toliau teikti nepaliaujamą tikslinę paramą pagal Ukrainos nustatytus tiesioginius poreikius, bendradarbiauti su Ukrainos vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei privačiu sektoriumi. Deklaracijoje įsipareigojama užtikrinti saugią ir palankią aplinką į Baltijos šalis ir Lenkiją pasitraukusių ukrainiečių bendruomenėms, kad jos galėtų saugoti, naudoti ir perduoti savo nematerialųjį kultūros paveldą, taip pat siūloma dėti bendras pastangas, kad būtų įsteigtas bei finansuotas europinis Ukrainos kultūros paveldo apsaugos fondas.

Oskars Artūrs Upenieks / Latvijos Respublikos kultūros ministerijos nuotrauka