Ministrė A. Bilotaitė su darbo vizitu lankėsi Šilalėje

0
Ministrė A. Bilotaitė su darbo vizitu lankėsi Šilalėje
Share

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė darbo vizitu lankėsi Šilalėje, kur aptarė viešojo saugumo, civilinės saugos, gaisrų prevencijos klausimus bei regioninės plėtros aktualijas. „Viešajam saugumui, civilinei ir priešgaisrinei saugai skiriame išskirtinį dėmesį. Tai liudija pastaraisiais metais išaugęs visų vidaus reikalų sistemos statutinių tarnybų finansavimas. Didesni pareigūnų atlyginimai, geresnės darbo sąlygos ir tinkamas pareigūnų aprūpinimas, jų motyvacijos skatinimas išlieka mūsų prioritetu. Šių tarnybų kasdien atliekamas itin svarbus darbas užtikrina visuomenės saugumą ir saugo mūsų žmonių gyvybes“, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.  

Vizito metu ministrė A. Bilotaitė susitiko su Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento pareigūnais ir regiono savivaldybių ugniagesiais gelbėtojais.

Stiprinant gaisrų prevenciją bei siekiant labiau įtraukti ir savivaldybes, socialinių paslaugų srities darbuotojus Vidaus reikalų ministerija atnaujino Gaisrų prevencijos veiksmų planą. 

Pagal veiksmų planą savivaldybės ir PAGD turi suplanuoti ir organizuoti bendrą veiklą taip, kad per metus būtų aplankyti visi į sąrašą įtraukti būstai. Veiksmų plane numatyta, kad socialinių paslaugų srities darbuotojai gautų bazinius mokymus gaisrų prevencijos ir saugaus elgesio klausimais. 

Žuvusiųjų gaisruose statistika rodo, kad didžioji dauguma žuvusiųjų buvo nedirbantys arba valstybės išlaikomi asmenys, turintys susiformavusius žalingus įpročius. Taip pat ryškėja ir kita rizikos grupė, kuriai derėtų skirti didesnį dėmesį – tai vieniši vyresnio amžiaus senoliai.

Šilalės raj. savivaldybėje yra parengta Gaisrų prevencijos programa, kurioje numatytos priemonės gaisrų ir žuvusiųjų gaisruose skaičiaus mažinimui. 

Pagal naują Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą, kiekvienos savivaldybės administracijos direktorius turės paskirti parengties pareigūną, kuris bus atsakingas už savivaldybės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. 

Artimiausiu metu bus patvirtinti savivaldybių parengties pareigūnų pareigybių komplektavimui būtini teisės aktai (finansavimo aprašas, tipiniai pareigybių aprašymai). Šių pareigybių savivaldybėse įsteigimui skirta apie 2 mln. eurų. 

Ministrė A. Bilotaitė susitikimo metu Šilalės raj. savivaldybėje aptarė ir vykdomus bei planuojamus regioninės plėtros projektus.

Parengta pagal Vidaus reikalų ministerijos informaciją