Kultūros ministerija laukia siūlymų dėl mecenatų vardų suteikimo

0
Kultūros ministerija laukia siūlymų dėl mecenatų vardų suteikimo
Share

2024-01-18

Kultūros ministerija iki kovo 1 d. priima siūlymus suteikti nacionalinio, savivaldybės ar bendruomenės mecenato vardą ir prašymus suteikti mecenuojamojo projekto statusą.

Prašyti suteikti projektui mecenuojamojo projekto statusą ir (arba) nacionalinio, savivaldybės ar bendruomenės mecenato vardą gali fiziniai ir juridiniai asmenys, susiję su tokio projekto iniciavimu, vykdymu ar vertinimu.

Nacionalinio mecenato vardas suteikiamas asmeniui, kurio skirtos paramos bendra suma ne mažesnė kaip 1 mln. eurų mecenuojamajam projektui (projektams) įgyvendinti.

Savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra 25 tūkst. ar mažiau, mecenato vardas suteikiamas asmeniui, kurio skirtos paramos bendra suma ne mažesnė kaip 150 tūkst. eurų mecenuojamajam projektams konkrečioje savivaldybėje įgyvendinti. Savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra daugiau kaip 25 tūkst. arba savivaldybės, kurios teritorijoje yra kurorto statusą turinti gyvenamoji vietovė, mecenato vardas suteikiamas asmeniui, kurio skirtos paramos bendra suma ne mažesnė kaip 250 tūkst. eurų mecenuojamam projektui (projektams) konkrečioje savivaldybėje įgyvendinti.

Bendruomenės mecenato vardas suteikiamas asmeniui, kurio skirtos paramos bendra suma per vienus metus yra ne mažesnė kaip 50 tūkst. eurų mecenuojamajam projektui (projektams) įgyvendinti.

Išsamesnė informacija

Kultūros ministerijos archyvo nuotrauka