Užsienio valstybės, kuriose galima pateikti prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, bus atrenkamos griežčiau

0
Užsienio valstybės, kuriose galima pateikti prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, bus atrenkamos griežčiau
Share

2024-07-04

Siekiant užtikrinti aiškią atrankos tvarką bei atliepti saugumo, užsienio politikos ir darbo rinkos poreikius, vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė patvirtino atrankos kriterijus užsienio valstybėms, kuriose galima pateikti prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje per išorės paslaugų teikėją.

Pagal naująją tvarką, atrinkdamas užsienio valstybes Migracijos departamentas turi atsižvelgti į valstybės saugumo interesus, užsienio politikos prioritetines kryptis, darbo rinkos poreikius bei institucinius pajėgumus. Be to, Migracijos departamentas dėl užsienio valstybių turi konsultuotis su Valstybės saugumo departamentu, Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir policija.

Tik įvertinus visus šiuos aspektus, vidaus reikalų ministrė tvirtina užsienio valstybių, kuriose galima pateikti prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje per išorės paslaugų teikėją, sąrašą. 

Taip pat patvirtinta metodika, kuria nustatomas aptarnaujamų užsieniečių skaičius kiekviename išorės paslaugų teikėjo padalinyje. Šiuo metu daugiausiai užsieniečių registruojasi vizitams Turkijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Kazachstane ir Uzbekistane veikiančiuose išorės paslaugų teikėjo padaliniuose. Užsieniečiai gali kreiptis ne tik į išorės paslaugų teikėją, kuris yra jo gyvenamojoje valstybėje, bet  ir į kitose užsienio valstybėse veikiančius išorės paslaugų teikėjų padalinius.

Galimybė užsieniečiams leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti esant užsienyje per išorės paslaugų teikėjus atsirado nuo 2023 m. sausio 1 d. Šiais metais išorės paslaugų teikėjų padalinių skaičius sumažintas nuo 34 iki 31.

Pernai per išorės paslaugų teikėjo padalinius buvo pateikti 29 739 prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Daugiausia prašymų pateikta Uzbekistane, Tadžikistane ir Kirgizijoje.