1 mlrd. eurų Lietuvos ekonomikai: pradedama viešojo sektoriaus duomenų valdymo reforma

0
1 mlrd. eurų Lietuvos ekonomikai: pradedama viešojo sektoriaus duomenų valdymo reforma
Share

Ekonomikos ir inovacijų ministerija investuoja į viešojo sektoriaus duomenų valdymo reformą. Iš ekonomikai skatinti numatytų 1 mlrd. eurų paskelbtas 17,6 mln. eurų vertės kvietimas, pagal kurį Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) kurs viešojo sektoriaus duomenų valdymo modelį,  leisiantį institucijoms tarpusavyje efektyviau keistis duomenimis. Tai paspartins skaitmenizavimo sprendimų diegimą ir skaitmeninių paslaugų kūrimą viešajame sektoriuje.

„Pradedame vieno svarbiausių valstybės nematerialiojo turto – viešojo sektoriaus duomenų – valdymo reformą. Valstybė disponuoja didžiulės apimties ir vertės duomenimis, tačiau jie izoliuoti atskirose informacinėse sistemose, o dalintis jais sudėtinga. Vieningas viešojo sektoriaus duomenų modelis leis duomenis panaudoti efektyvesniam viešųjų paslaugų skaitmenizavimui. Skaičiuojama, kad spartesnis skaitmenizavimo sprendimų diegimas viešajame sektoriuje per artimiausius metus leis sutaupyti 17 tūkst. darbo valandų per metus ir 110 mln. Eur lėšų“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

„Mūsų tikslas – kad valstybė veiktų kaip vieninga skaitmeninė platforma, o viešasis sektorius, verslas ir visuomenė turėtų prieigą prie kokybiškų, patikimų ir standartizuotų duomenų visumos ir jų analizės. Viešasis sektorius įgis galimybę operatyviai gauti įvairių institucijų duomenis, o pačių duomenų gavimo procesai taps lankstesni ir greitesni. Naudą pajus tiek gyventojai, tiek verslas, kadangi tai ženkliai pagreitins skaitmeninių paslaugų kūrimą, valstybės institucijų vykdomų skaitmenizavimo sprendimų diegimą ir efektyvins institucijų veiklą priimant ir įgyvendinant valdymo sprendimus“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Eglė Markevičiūtė.

Projektą IVPK įgyvendins iki 2026 m. birželio 1 dienos. Iki to laiko bus atlikta plataus masto valstybės duomenų inventorizacija, po kurios vienoje vietoje – metaduomenų kataloge – bus sukaupta informacija apie visus valstybės informacinėse sistemose ir registruose tvarkomus duomenis. Visi duomenys bus aprašyti, tvarkomi pagal vienodą standartą, bus nustatyta, kurie jų gali būti atverti, o gyventojai, verslas ir Lietuvos bei ES valstybių narių institucijos galės jais daug lengviau keistis bei integruoti savo informacines sistemas.

Pirmą kartą viešajame sektoriuje bus diegiama naujovė – išmaniosios sutartys (angl. „smart contracts“), kurios sumažins administracinę naštą, paspartins duomenų teikimo sutarčių sudarymą, valdymą ir įgyvendinimą, bus taupomi žmogiškieji ištekliai, reikalingi sutartims sudaryti ir tvarkyti. Planuojama inventorizuoti ir aprašyti visus vertingus duomenis, esančius valstybės informacinėse sistemose ir registruose.

Lietuvos ekonomikai stiprinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija iki 2023 metų pabaigos planuoja pradėti taikyti priemones, kurių bendra vertė sieks beveik 1 mlrd. eurų. Iš jų 320 mln. eurų numatyta valstybės ir verslo skaitmenizavimui, o viešojo sektoriaus elektroninėms paslaugoms kurti ir tobulinti suplanuota 115 mln. eurų.