Kernavės archeologinės vietovės valdymo plane – baigiamosios korekcijos

0
Kernavės archeologinės vietovės valdymo plane – baigiamosios korekcijos
Share

2024-06-17

Tarptautinė paminklų ir vietovių taryba (ICOMOS) teigiamai įvertino Lietuvos parengtą Kernavės archeologinės vietovės valdymo plano projektą.

Iš Pasaulio paveldo centro gautoje apžvalgoje pažymima, kad Lietuva atliko didelį darbą, parengdama valdymo plano projektą, taip pat akcentuotas Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato priežiūros grupės indėlis. Ypač gerai įvertinta išsami ir kokybiška esamos UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės būklės bei stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė.

Vertinime ICOMOS pateikė dviejų tipų pastabas ir rekomendacijas: rekomendacijas valdymo planui tobulinti iki jo patvirtinimo ir valdymo plano įgyvendinimo stebėsenai. ICOMOS taip pat atkreipė dėmesį į planuojamas veiklas veiksmų plane, kurioms rekomenduoja numatyti poveikio paveldui vertinimo procedūras.

Pasaulio paveldo centras papildomai atkreipė dėmesį į Lietuvos pateiktą informaciją apie naujų atsinaujinančiosios energijos projektų – vėjo jėgainių – plėtrą Kernavės archeologinės vietovės buferinėje zonoje, kas gali pakenkti jos išskirtinei visuotinei vertei. Pasaulio paveldo centras pritaria, kad perėjimas prie atsinaujinančiosios energijos yra svarbi kovos su klimato kaita priemonė, tačiau mano, kad pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsauga ir atsinaujinančiosios energijos projektai turėtų būti įgyvendinami taip, kad būtų užtikrinta pasaulio paveldo vertybių išskirtinės visuotinės vertės apsauga. Tam reikia kuo anksčiau užmegzti dialogą tarp paveldo ir atsinaujinančiosios energijos sektorių.

Šiuo metu Kernavės archeologinės vietovės valdymo planas koreguojamas pagal pateiktas pastabas. Vėliau jis bus pristatytas priežiūros grupei. Jai pritarus, teikiamas kultūros ministrui tvirtinti. Tikimasi, kad planas bus patvirtintas dar šio mėnesio pabaigoje.

Luko Balandžio / BNS nuotrauka