S. Kairio darbotvarkėje Briuselyje – Europos žiniasklaidos laisvės aktas ir pavojų patiriančių menininkų apsauga

0
S. Kairio darbotvarkėje Briuselyje – Europos žiniasklaidos laisvės aktas ir pavojų patiriančių menininkų apsauga
Share

Gegužės 16 d. kultūros ministras Simonas Kairys dalyvaus Briuselyje vyksiančioje Europos Sąjungos (ES) kultūros ministrų tarybos sesijoje.

Susitikime kultūros ministrai diskutuos dėl Europos žiniasklaidos laisvės akto ir tvirtins pažangos ataskaitą jį rengiant.

ES kultūros ministrų taryba taip pat numato tvirtinti išvadas dėl menininkų, kuriems gresia pavojus, ir perkeltųjų menininkų. Tarybos išvadų projektu pripažįstamas svarbus menininkų vaidmuo visuomenėje, jų indėlis į taiką, laisvę, demokratiją ir kultūros įvairovę, pabrėžiama būtinybė imtis menininkų, kuriems gresia pavojus, ir perkeltųjų menininkų apsaugos nuo bet kokios rūšies grasinimų bei prievartos. Tarybos išvados geografiškai apima visą pasaulį, tačiau jose ypatingas dėmesys skiriamas Rusijos užpultai Ukrainai ir jos menininkų bei kitų nuo Rusijos sukelto karo bėgančių menininkų padėčiai.

Briuselyje kultūros ministras taip pat susitiks su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi.

Juliaus Kalinsko / BNS nuotrauka