Vyriausybė pritarė Biudžetinių įstaigų, Viešųjų įstaigų ir Viešojo administravimo įstatymų pakeitimams

0
Vyriausybė pritarė Biudžetinių įstaigų, Viešųjų įstaigų ir Viešojo administravimo įstatymų pakeitimams
Share

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtiems Biudžetinių įstaigų, Viešųjų įstaigų ir Viešojo administravimo įstatymų bei kitų susijusių įstatymų pakeitimams. Jie sudarys sąlygas palaipsniui mažinti viešojo sektoriaus fragmentaciją ir gryninti biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų kompetenciją, efektyvinti jų veiklą.

Įstatymų pakeitimais siūloma patikslinti biudžetinių ir viešųjų įstaigų sampratas, įtvirtinti valstybės ir savivaldybių dalyvavimo viešosiose įstaigose pagrindus, kad valstybė ar savivaldybė galėtų dalyvauti tik tose viešosiose įstaigose, kurios teikia viešąsias paslaugas ir (ar) turi viešojo administravimo įgaliojimus. Taip pat bus tobulinamas biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdysenos modelis. Tokiu būdu bus sudarytos sąlygos efektyvesnei šių įstaigų veiklai. 

„Šiais įstatymų pakeitimais siekiame aiškiau apibrėžti biudžetinės ir viešosios įstaigos paskirtį, dėl ko steigiant naują įstaigą bus lengviau apsispręsti, kokią teisinę formą pasirinkti. Kaip ir valstybės tarnybos pertvarkos atveju, siekiame didesnio lankstumo ir efektyvumo biudžetinių ir viešųjų įstaigų valdyme, taip pat sudarome sąlygas kokybiškai įgyvendinti šių įstaigų valdysenos stebėseną. Tai nauja praktika Lietuvoje, iki šiol stebimos buvo tik valstybės valdomos įmonės“, –  teigia vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščajevienė.

Priėmus siūlomus pakeitimus, tiek biudžetinių, tiek viešųjų įstaigų valdysenoje bus diegiami korporatyvinio valdymo elementai: šalia veikiančių vienasmenių valdymo organų biudžetinėse įstaigose galės būti steigiamas kolegialus organas – stebėtojų taryba, o viešosiose įstaigose – kolegialus valdymo organas – valdyba.

Įstatymų pakeitimais taip pat numatoma sukurti centralizuotą biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdysenos stebėsenos sistemą. Stebėseną atliks nuo šių metų pradžios pradėjusi veikti Viešojo valdymo agentūra. Taip pat bus sudarytos platesnės galimybės viešąsias įstaigas pertvarkyti į kitų juridinių formų juridinius asmenis (biudžetinę įstaigą, asociaciją, akcinę ir uždarąją akcinę bendroves, mažąją bendriją, labdaros ir paramos fondą).

Valstybė ar savivaldybės dalyvauja 8 teisinių formų juridiniuose asmenyse. Daugiausia yra biudžetinių įstaigų (352 – valstybės, 2 322 – savivaldybės) ir viešųjų įstaigų (324 viešosios įstaigos, kurių savininkės ar dalininkės, turinčios daugiau nei pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime yra valstybė ar savivaldybė). 
Šiuo įstatymų pakeitimų paketu įgyvendinamas Vyriausybės programoje numatytos sisteminės viešojo valdymo pertvarkos antrasis etapas, taip pat EBPO ir nepriklausomų institucijų (Aukščiausios audito institucijos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos) rekomendacijos.