Vienuolikai šalies kultūros objektų aktualizuoti ir įveiklinti – beveik 4,5 mln. eurų

0
Vienuolikai šalies kultūros objektų aktualizuoti ir įveiklinti – beveik 4,5 mln. eurų
Share

2023-12-28

Kultūros ministro Simono Kairio įsakymu 11-kai projektų skirta beveik 4,5 mln. eurų iš Europos Sąjungos lėšų. Projektai atrinkti įvertinus pateiktus jų įgyvendinimo planus pagal Kultūros ministerijos 2021–2030 metų Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti paveldo vertybes sukūrimas“ poveiklę „Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas (konkursas)“.

Bendra 11-kos projektų vertė sudaro 7 021 800 eurų, tad projektų vykdytojai kitų finansinių šaltinių lėšomis prisidės 2 535 875 eurų suma.

Finansavimas skirtas šiems projektams: Kauno rotušės pastatui pritaikyti visuomenės poreikiams, Burbiškio dvarui aktualizuoti ir įveiklinti, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrai bazilikai aktualizuoti ir įveiklinti, Plungės Mykolo Oginskio dvaro sodybos pastatui – žirgynui pritaikyti visuomenės kultūros reikmėms, Klaipėdos dujų fabriko pirmajai saugyklai atnaujinti ir pritaikyti Klaipėdos krašto pramonės istorijos bei technikos ir technologijų minties muziejaus veiklai, UAB „Rūta“ kultūros paveldo statiniui įveiklinti: turizmo padaliniui atnaujinti ir aktualizuoti šiandienėms turizmo reikmėms, pastato, kuriame įsikūręs Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, remontui, aktualizavimui ir įveiklinimui, Kretingos dvaro sodybos grafų Tiškevičių rūmų Žiemos sodui-oranžerijai modernizuoti, pritaikant ją asmenims su negalia, taip pat aktualizuoti ir įveiklinti: Lietuvos jūrų muziejaus pirmą ekspozicinę salę, Panemunės pilį ir Tytuvėnų piligrimų centrą.

Minėtais projektais bus siekiama išsaugoti kultūros paveldo objektus ir (ar) jų dalis, sudominti šiais objektais, didinti kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę, skatinti interaktyvumą juose, įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, taip sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.

Teodoro Biliūno / BNS nuotraukoje – Panemunės pilis