G. Skaistė: naujos ES fiskalinės taisyklės derina du svarbius tikslus: viešųjų finansų tvarumą ir ekonomikos augimą

0
G. Skaistė: naujos ES fiskalinės taisyklės derina du svarbius tikslus: viešųjų finansų tvarumą ir ekonomikos augimą
Share

2024-02-22

Gente (Belgija) dalyvaudama EUROFI forumo diskusijoje, Finansų ministrė Gintarė Skaistė pabrėžė, jog naujosios Europos Sąjungos (ES) fiskalinės taisyklės kuria prielaidas realistiškesniam skolų mažėjimui aukšto įsiskolinimo valstybėse, tuo pačiu paliekant erdvės ūkio plėtros potencialą didinančioms ir fiskalinį tvarumą stiprinančioms reformoms bei investicijoms.

„Naujoji ES fiskalinė sistema – jei bus tinkamai įgyvendinama – turi potencialo paskatinti ekonomikos augimą tikslingai investuojant viešąsias lėšas. Tuo tarpu didelių skolų šalyse turėtų mažėti realus įsiskolinimo lygis, o mažų skolų šalims, tokioms kaip Lietuva, taisyklės padės išlaikyti viešųjų finansų tvarumą ilgesniuoju laikotarpiu. Be to, naujosios taisyklės įvertina ir pasikeitusią geopolitinę realybę suteikdamos lankstumo būtinoms investicijoms į gynybos pajėgumų didinimą“, – diskusijos metu kalbėjo G. Skaistė.

Peržiūrėtos ES fiskalinės taisyklės numato, jog kiekviena šalis rengs vidutinio laikotarpio fiskalinius-struktūrinius planus, kuriuose turės būti atsižvelgiama į Europos Komisijos pateiktas išlaidų trajektorijas, pritaikytas prie konkrečios šalies situacijos ir viešųjų finansų būklės. Šiuose planuose šalys turės pateikti reformų ir investicijų darbotvarkę, atliepiančią ir bendrus ES lygmens prioritetus.

Pasak Ministrės, naujoji sistema racionaliai fokusuojasi į aukštos skolos šalis, tačiau labai svarbu ir tai, kad žemos skolos šalims, tokioms kaip Lietuva, nustatyti parametrai, padėsiantys užtikrinti tvaraus skolos lygio išlaikymą vidutiniu-ilguoju laikotarpiu. Papildomai, visoms šalims bus taikomi minimalūs skolos mažinimo ir deficito dydžio saugikliai, kurie padės išlaikyti vienodą šalių traktavimą. Pabrėžtina, kad itin svarbus efektyvus taisyklių įgyvendinimas praktikoje, įskaitant ir drausminamųjų priemonių taikymą šalims nesilaikant prisiimtų įsipareigojimų.

Ministrė taip pat pažymėjo, jog teigiamai vertina pasiektą sprendimą atsižvelgti į Lietuvos nuosekliai derybų metu keltą siūlymą, kad investicijoms į gynybos pajėgumų stiprinimą būtų numatomas ribotas lankstumas, padėsiantis šalims sparčiau didinti investicijas šioje strategiškai svarbioje srityje.