Viceministrė S. Ščajevienė: tobulindami valstybės tarnybą einame teisinga linkme

0
Viceministrė S. Ščajevienė: tobulindami valstybės tarnybą einame teisinga linkme
Share

2024-02-28

Vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščajevienė Belgijoje dalyvavo Europos viešojo valdymo tinklo (EUPAN) organizuotame Europos ministrų, atsakingų už viešąjį valdymą ir valstybės tarnybą, susitikime. Šalys pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje pagrindinis dėmesys skirtas šalių viešojo sektoriaus stiprinimui, skaidrių ir tvarių viešųjų paslaugų užtikrinimui bei jų skaitmeninimui, taip pat valstybės tarnautojų gerovei.

„Lietuvoje šiais metais pradėta įgyvendinti Valstybės tarnybos pertvarka viešajam sektoriui suteikia daugiau galimybių sėkmingai konkuruoti su privačiuoju sektoriumi. Pokyčiai nukreipti į didesnį atlygio sistemos lankstumą ir vadovų įgalinimą priimti sprendimus dėl žmogiškųjų išteklių valdymo. Žiūrint į Europos kontekstą ir šiandien nustatytas kryptis viešojo sektoriaus tobulinimui, einame teisinga kryptimi. Tiek Lietuvos, tiek Europos mastu, turime tęsti viešųjų paslaugų plėtrą, orientuotą į rezultatą, o ne į procesą“,  – teigia S. Ščajevienė.

Susitikime pabrėžta, kad siekiant efektyvaus viešojo valdymo ir stiprios valstybės tarnybos, būtinas duomenimis grįstas politikos formavimas. Ministrai sutarė, kad svarbu ne tik didinti valstybės tarnybos patrauklumą, bet ir stiprinti jos gebėjimus atsakyti į pokyčius ir krizes. Susitikime aptarta valstybės tarnautojų įvairovės, gerovės ir motyvacijos didinimo svarba.