Vertinimo rezultatai: Europos Sąjungos investicijos ženkliai prisidėjo prie Lietuvos ekonomikos augimo

0
Vertinimo rezultatai: Europos Sąjungos investicijos ženkliai prisidėjo prie Lietuvos ekonomikos augimo
Share

2023-12-14

Finansų ministerijos užsakymu atlikto 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos tikslų pasiekimo vertinimo metu nustatyta, jog ES investicijos ženkliai prisidėjo prie Lietuvos ekonomikos augimo bei strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa kartu su Partnerystės sutartimi yra pagrindiniai nacionaliniai strateginiai dokumentai, kuriais remiantis Lietuvoje įgyvendinama ES sanglaudos politika.

Šiais metais baigiasi 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, kuri apima investicijas, atspindinčias esminius šalies plėtros iššūkius, įgyvendinimas.

Iš viso iki š.m. pabaigos bus investuota 7,03 mlrd. eurų ES lėšų, siekiant konkrečių Investicijų programoje numatytų tikslų švietimo, mokslo, sveikatos apsaugos, susisiekimo, socialinės apsaugos, aplinkosaugos ir daugelyje kitų sričių.

Apie investicijų indėlį į ES ir nacionalinių strateginių tikslų pasiekimą pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo srityje daugiau informacijos rasite ČIA.

Visą Investicijų programos tikslų pasiekimo vertinimo ataskaitą ir jos santrauką rasite ČIA.