1 mlrd. Lietuvos ekonomikai: paskelbtų kvietimų vertė jau pasiekė 517 mln. eurų

0
1 mlrd. Lietuvos ekonomikai: paskelbtų kvietimų vertė jau pasiekė 517 mln. eurų
Share

Iš beveik 1 milijardo eurų finansinės paramos, numatytos iki šių metų pabaigos Lietuvos ekonomikai stiprinti, Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau paskelbė kvietimų už 517,19 mln. eurų. Tai sudaro daugiau nei pusę visos numatytos sumos. 

„Numatomos finansinės priemonės skirtos viešajam sektoriui skaitmenizuoti ir skaitmeniniams sprendimams kurti, el. paslaugoms modernizuoti, paslaugų prieinamumui piliečiams ir verslui gerinti. Įmonės taip pat aktyviai investuoja į inovacijas ir atsinaujinančią energetiką – tai svarbu ne tik siekiant prisitaikyti prie sparčiai kintančių aplinkybių, bet ir kuriant stipresnę, žalesnę Lietuvą“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Nuo praėjusių metų rugsėjo vidurio paskelbtas 31 kvietimas. Bendra šių kvietimų vertė siekia 517,19 mln. eurų. Inovacijų srityje paskelbta 15 kvietimų už 142,6 mln. eurų, investicijų į atsinaujinančius energetikos išteklius srityje – 7 kvietimai, kurių vertė siekia 95 mln. eurų. Valstybės ir verslo skaitmenizacijai paskelbti 9 kvietimai, kurių vertė – 279,6 mln. eurų. 

Taip pat ekonomikos ir inovacijų  ministerija, reaguodama į itin didelį verslo poreikį pasinaudoti atsinaujinančių energijos išteklių priemone, vietoj suplanuoto 10 mln. eurų finansavimo suteikė 31,87 mln. eurų paramą. Pasinaudojusios šios priemonės investicijomis, įmonės planuoja įsigyti įrangos ir įrenginių, būtinų atsinaujinančių energijos išteklių gamybai, generuojamai iš saulės energijos.

Finansavimas jau paskirstytas įmonių atsinaujinančių energijos ištekliams diegti. Paskelbtuose kvietimuose įmonėms taip pat siekiama padėti pritraukti tiesioginių užsienio investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Dalis kvietimų skirti įmonėms atsigauti po ekonominio nuosmukio, taip pat finansuoti pradedančiuosius inovatorius, kuriančius naujus aukštos pridėtinės vertės produktus. 

Beveik 1 mlrd. vertės Lietuvos ekonomikos planas susideda iš trijų dalių. Iki 2023 m. pabaigos įvairiems privataus ir viešojo sektoriaus projektams numatyta paskelbti kvietimų už  365 mln. eurų verslo, inovacijų ir investicijų srityje, 320 mln. eurų numatyta skirti kvietimams valstybės ir verslo skaitmeninimui, 268 mln. eurų – žalesnei ekonomikai.

Šiuo planu kryptingai siekiama padidinti verslo, inovacijų ir investicijų srities išlaidas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) – iki 2024 metų jos pasieks 1,5 proc. BVP. Taip pat daug dėmesio skirta startuoliams ir veikiantiems verslams.

Žaliosios ekonomikos srityje didžioji dalis lėšų skiriama investiciniams projektams, orientuotiems į atsinaujinančius energijos išteklius, siekiant atsisakyti iškastinio kuro naudojimo, taip pat investiciniams projektams, kuriais siekiama didesnio veiklos efektyvumo.

Skaitmeninimo srityje daugiausia dėmesio bus skiriama naujoms ir esamoms skaitmeninėms paslaugoms verslui ir gyventojams kurti ir tobulinti. Bus plečiamos teikiamos e. paslaugos, daugiau jų bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, taip pat numatoma skatinti atvirų duomenų naudojimą.