Trimečiai biudžetai užtikrins finansavimo tęstinumą ir tvaresnę šalies fiskalinę politiką

0
Trimečiai biudžetai užtikrins finansavimo tęstinumą ir tvaresnę šalies fiskalinę politiką
Share

Finansų ministerija parengė Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimus, kuriais siūloma įtvirtinti trejų metų biudžeto sudarymą. Tai leistų efektyviau planuoti išlaidas, užtikrintų finansavimo tęstinumą vidutiniu laikotarpiu bei formuotų tvaresnę šalies fiskalinę politiką. Dalis siūlomų pakeitimų bus taikomi jau šiemet, o pilnai įsigaliotų rengiant 2025-2027 m. biudžeto projektą.

„Šiuo metu yra įteisintas vienerių metų biudžeto išlaidų planavimas, o vėlesnių dviejų metų biudžeto rodikliai – pajamos ir išlaidos – tėra indikatyvūs. Mūsų tikslas – iš tiesų planuoti ir Seimui teikti tvirtinti trejų metų biudžetus. Vidutinės trukmės biudžete bus planuojamos trejų metų biudžetų išlaidos pagal šalies finansines galimybes bei įvertinama priimtų sprendimų įtaka vėlesnių metų išlaidoms. Tokiu būdu asignavimų valdytojai bus užtikrinti dėl finansavimo tęstinumo vidutiniu laikotarpiu, taip pat – įvertinama priimtų sprendimų įtaka ateities biudžetams, atitinkamai bus formuojama tvaresnė šalies fiskalinė politika“, – teigia finansų viceministras Gediminas Norkūnas.

Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimais siūloma įtvirtinti trejų metų biudžeto sistemą, kuri apimtų konsoliduoto vidutinės trukmės biudžeto (valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto) išlaidų limitų ir kitų rodiklių sudarymą ir tvirtinimą įstatymo lygiu. 

Tikimasi, kad įgyvendinus numatytus pakeitimus didės ir biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumas, kadangi metų pabaigoje likusios nepanaudotos lėšos galės būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus, taip užtikrinant nuoseklų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą ir pažangos priemonių įgyvendinimą. „Siekiame, kad nebūtų tęsiama tokia praktika, kai asignavimų valdytojai, nespėję panaudoti lėšų numatytiems tikslams, metų pabaigoje jas skiria kam tik gali, kad jų neprarastų. Įstatymo pakeitimuose numatoma galimybė tam tikromis sąlygomis asignavimus perkelti į kitus metus“, – pažymi finansų viceministras.

Jau formuojant 2024-2026 metų biudžetą dalis minėtų naujų Biudžeto sandaros sistemos pakeitimų bus taikoma praktikoje – bus teikiamas didelis dėmesys trejų metų biudžeto lėšų poreikio pagrindimui, o sprendimai dėl finansavimo priimami taip pat ne mažiau kaip trejiems metams. Planuojama, kad visa apimtimi atnaujintos taisyklės dėl vidutinės trukmės biudžeto bus taikomos rengiant pirmąjį 2025–2027 metų konsoliduotą vidutinės trukmės biudžeto projektą.

Derinimui su institucijomis parengtus Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektus galite rasti čia.