Atestuoti 27 energijos vartojimo auditoriai

0
Atestuoti 27  energijos vartojimo auditoriai
Share

Bendra Energetikos ministerijos ir VšĮ „Lietuvos energetikos agentūros“ (LEA) komisija energijos vartojimo auditoriaus kvalifikaciją suteikė 27 asmenims. Tai leidžia jiems teikti profesinius siūlymus gerinant procesus, atlikti energijos vartojimo auditus. Specialistų atestavimą organizavo LEA. 

„Augantis profesionaliai patarti galinčių specialistų skaičius padės įmonėms ir gyventojams greičiau ir lengviau priimti sprendimus dėl energijos taupymo priemonių diegimo ar taikymo bei ženkliai prisidėti prie energijos resursų, lėšų taupymo bei CO2 išmetimų mažinimo. Taip pat džiugina besikeičiantis įmonių, įstaigų ir organizacijų požiūris į energetinius resursus bei jų naudojimą“, – sako atestavimo komisijos pirmininkas ir Energetikos ministerijos Energijos efektyvumo politikos grupės vadovas Mindaugas Stonkus.  

Energijos vartojimo auditorių kvalifikacijos vertinime akcentuojami energijos vartojimo pastatuose procesai, vertinami turintys įtakos įrenginių ir technologiniai sprendimai. Taip pat aptariami audito organizavimo etapai. Šie etapai ir auditą atliekančių specialistų rengimo bei atestavimo tvarka patvirtinta Energetikos ministro įsakymu.    

Prašymus suteikti auditoriaus kvalifikaciją auditui pastatuose atlikti pateikė 28 pretendentai. 

Atestavimo komisija, įvertinusi LEA pateiktą informaciją, priėmė sprendimą suteikti auditoriaus kvalifikaciją 27 pretendentams. 

Šiuo metu energijos vartojimo auditoriaus kvalifikacija suteikta 93 asmenims.